You are here: Home > Finansowa > Ćwierćgrosze

Ćwierćgrosze

Są to monety bardzo rzadkie, znane dziś tylko w kilku egzemplarzach, prezentujących przecież różne odmiany stempli. Przedstawiają one w awersie ukoronowaną głowę, z wąsatą twarzą i włosami opadającymi po bokach. Nie ma konieczności dopatrywania się w niej autentycznego portretu Kazimierza, jest to bowiem dość typowy schemat ikonograficzny; wprawdzie znajduje on analogie przede wszystkim w całej rodzinie monet typu szterlingowego, trudno jednak wynosić stąd o zapożyczeniu motywu z owych wzorów. Inny jest zresztą typ korony na głowie władcy, a tak że korony wypełniającej pole rewersu. Wykazuje ona zbieżność typologiczną z koroną widniejącą na groszach praskich i — jak zobaczymy — na groszach krakowskich Kazimierza. Dla stempli tych można też poszukiwać analogii na monetach węgierskich Ludwika Wielkiego, w zakresie zaś wagi oraz miejsca w systemie monetarnym — również w monetach krzyżackich o bardzo zbliżonej wartości. Ponieważ te ostatnie nazywane były ćwiartkami (Yierchen), gdyż stanowiły czwartą część krzyżackiego półskojca, będącego odpowiednikiem polskich groszy, przeto i dla omawianych tu monet określenie „ćwierć-grosz” może być jak najbardziej stosowne. Jedyne znane dziś znalezisko takiego „ćwierćgrosza” pochodzi, rzecz szczególna, nie z Małopolski, ale z Ciechanowa na północnym Mazowszu, a więc z obszaru leżącego poza granicą państwa i podlegającego silnym wpływom monety krzyżackiej, co zresztą nie przesądzało o warunkach powstania tej jednostki.

Comments are closed.

pieniadzekasa finansowawszystko o kredytachpopularnosc kredytowpodzial kredytowdo czego sluza kredytykredyty mieszkaniowel 2auta z usabanki do przodubanki sie rozwijajabezpieczne inwestowaniebiznes erotycznybudzety samorzaducodzienne odsetkico to jest bikco wybracdodatkowe wsparciefinansowanie mieszkaniagdzie rozliczymy nasz podatekgielda samochodowa a biznesinformacje o bikinternetjakie powinno byc biuro rachunkowekilka slow o biurze rachunkowymkorzystne lokatykredyty hipoteczneleasing pozyczkowylokaty codziennemnogosc produktownasz podateknowa uslugao biurach rachunkowychoplacanie rachunkowpieniadzepieniadze na mieszkanieponoszenie ryzykaposzukiwanie pracy w interneciepozycjonowanie a biznespozyczanie pieniedzypraca w domuraporty biksprawozdaniaterminy platnosciwartosciowe lokatywlasne srodki przedsiebiorstwawspolne decyzjewyzsze zyskiwzrost wynagrodzeniazapomnij o rachunkachzastrzyk gotowkizdobywanie pieniedzyzgoda wspolmalzonkazlecenia stalezlotowka czy walutakasa finansowa l 2l 3kasa finansowa l 3l 4kasa finansowa l 4l 5kasa finansowa l 5l 6kasa finansowa l 6l 7kasa finansowa l 7l 8kasa finansowa l 8l 9kasa finansowa l 9l 10kasa finansowa l 10l 11kasa finansowa l 11cwiercgroszepolkwartnikobolel 12kasa finansowa l 12nowe monety kazimierzareforma kazimierzowskazroznicowane systemymoneta kujawskaprzylaczenie wschowyl 13kasa finansowa l 13denary kazimierza wielkiegoworeczki obrachunkowemincerz walterreforma 1337wielkie zelazol 14kasa finansowa l 14mutacja wartosci nominalnejsystem pieniezny kazimierza wielkiegomoneta lwowskakopawaga groszy praskichl 15kasa finansowa l 15grosze krakowskie a praskieklasyfikacja groszydewaluacja kwartnikowzatargi lokalnedzierzawa mennicyl 16kasa finansowa l 16falszowanie monetinsygnia kwartnikowdwie grupy kwartnikowkwartnikidzialalnosc mennicy krakowskiejl 17kasa finansowa l 17mennica krakowskaprodukcja groszyuzyskiwanie rajcowsprowadzanie srebraskargal 18kasa finansowa l 18trzy warunki bicia monetpolgrosze jagiellymale kwartnikikwartniki jagiellynowe monetyl 19kasa finansowa l 19reformy jagiellypolityka jagiellywladyslaw jagiellodenary malopolskiesmierc kazimierza wielkiegol 20kasa finansowa l 20ostatnia emisja groszarozrzucanie monetgrosze praskie w rosjiregis poloniestemple groszykowl 21kasa finansowa l 21ruskie polgroszebizancjumdenary miedzianeruskie miedziakimoneta ze wschodnich oberzyl 22kasa finansowa l 22ruskie denarkirestart mennicygatunki monet lokalnychdefinicja pieniadzadokumenty aplikacyjne