You are here: Home > Finansowa > Dewaluacja kwartników

Dewaluacja kwartników

Dewaluacja kwartników postępowała istotnie szybko. Jest ona czytelna zarówno z bezpośrednich skarg rajców, jak i ze wzrostu owych „dopłat” do kwot realizowanych w kwartnikach. Szczególnie krytyczny pod tym względem był rok 1369, gdy zarząd mennicy objął ponownie Bartko. Jeszcze przed pociągnięciem go do odpowiedzialności próbował król utrzymać wartość nominalną tej monety, ogłaszając na jarmarku w dniu świętego Stanisława, iż ktokolwiek czy to spośród mieszkańców Krakowa, czy spośród osób przyjezdnych, wymieniając grosze praskie na kwartniki lub sprzedając za kwartniki swe towary, żądałby lub uiszczałby dopłatę, ten pozbawiony zostanie wszelkich swych dóbr, dom jego ulegnie zburzeniu do gruntu, żona i dzieci zostaną z miasta wygnane, kupcy zaś przyjezdni utracą i mienie, i życie. Te zgoła już desperackie groźby nie odniosły — jak się zdaje — większego skutku. Toteż produkcja kwartników nie przetrwała panowania Kazimierza. Obiegały one wprawdzie jeszcze rok czy dwa po jego śmierci, notowane w rachunkach kupieckich, a pojedyncze egzemplarze znajdowały się w obrocie nawet do schyłku XVI w., chociaż — jak stwierdza Kromka Marcina Bielskiego — „rzadko widać tych pieniędzy już tymi czasy”

Comments are closed.

pieniadzekasa finansowawszystko o kredytachpopularnosc kredytowpodzial kredytowdo czego sluza kredytykredyty mieszkaniowel 2auta z usabanki do przodubanki sie rozwijajabezpieczne inwestowaniebiznes erotycznybudzety samorzaducodzienne odsetkico to jest bikco wybracdodatkowe wsparciefinansowanie mieszkaniagdzie rozliczymy nasz podatekgielda samochodowa a biznesinformacje o bikinternetjakie powinno byc biuro rachunkowekilka slow o biurze rachunkowymkorzystne lokatykredyty hipoteczneleasing pozyczkowylokaty codziennemnogosc produktownasz podateknowa uslugao biurach rachunkowychoplacanie rachunkowpieniadzepieniadze na mieszkanieponoszenie ryzykaposzukiwanie pracy w interneciepozycjonowanie a biznespozyczanie pieniedzypraca w domuraporty biksprawozdaniaterminy platnosciwartosciowe lokatywlasne srodki przedsiebiorstwawspolne decyzjewyzsze zyskiwzrost wynagrodzeniazapomnij o rachunkachzastrzyk gotowkizdobywanie pieniedzyzgoda wspolmalzonkazlecenia stalezlotowka czy walutakasa finansowa l 2l 3kasa finansowa l 3l 4kasa finansowa l 4l 5kasa finansowa l 5l 6kasa finansowa l 6l 7kasa finansowa l 7l 8kasa finansowa l 8l 9kasa finansowa l 9l 10kasa finansowa l 10l 11kasa finansowa l 11cwiercgroszepolkwartnikobolel 12kasa finansowa l 12nowe monety kazimierzareforma kazimierzowskazroznicowane systemymoneta kujawskaprzylaczenie wschowyl 13kasa finansowa l 13denary kazimierza wielkiegoworeczki obrachunkowemincerz walterreforma 1337wielkie zelazol 14kasa finansowa l 14mutacja wartosci nominalnejsystem pieniezny kazimierza wielkiegomoneta lwowskakopawaga groszy praskichl 15kasa finansowa l 15grosze krakowskie a praskieklasyfikacja groszydewaluacja kwartnikowzatargi lokalnedzierzawa mennicyl 16kasa finansowa l 16falszowanie monetinsygnia kwartnikowdwie grupy kwartnikowkwartnikidzialalnosc mennicy krakowskiejl 17kasa finansowa l 17mennica krakowskaprodukcja groszyuzyskiwanie rajcowsprowadzanie srebraskargal 18kasa finansowa l 18trzy warunki bicia monetpolgrosze jagiellymale kwartnikikwartniki jagiellynowe monetyl 19kasa finansowa l 19reformy jagiellypolityka jagiellywladyslaw jagiellodenary malopolskiesmierc kazimierza wielkiegol 20kasa finansowa l 20ostatnia emisja groszarozrzucanie monetgrosze praskie w rosjiregis poloniestemple groszykowl 21kasa finansowa l 21ruskie polgroszebizancjumdenary miedzianeruskie miedziakimoneta ze wschodnich oberzyl 22kasa finansowa l 22ruskie denarkirestart mennicygatunki monet lokalnychdefinicja pieniadzadokumenty aplikacyjne