You are here: Home > Finansowa > Dwie grupy kwartników

Dwie grupy kwartników

Kwartniki Kazimierza Wielkiego to monety o wadze około 1,5—1,6 grama przedstawiające po jednej stronie króla na majestacie, po drugiej stronie Orła. Napis w otokach głosił: „Moneta Kazimiri — Regis Polonie K.” Monety te znane są w wielu odmianach, dzielących się na dwie zasadnicze grupy. Jedna z nich przedstawia postać królewską zamkniętą całkowicie w kręgu obwódki wewnętrznej. W lewym ręku dzierży król berło, zwieńczone małym krzyżykiem, w prawym ręku, wyciągniętym w bok, jabłko z krzyżem, insygnium władzy monarszej. Tron bądź nie jest wcale przedstawiony, bądź zaznaczony jest bardzo niewyraźnie. Po bokach występują znaki mennicze w kształcie trój-kropka. Druga grupa kwartników przedstawia nieco okazalszą postać królewską. Głowa w koronie sięga poza obwódkę wewnętrzną, podobnie berło, zwieńczone lilią, wchodzi na otok monety. Ręka prawa, z jabłkiem, nie jest wyciągnięta, lecz złożona iprzy piersi, tron, na którym władca zasiada, zaznaczony jest, zresztą schematycznie, w kształcie zbliżonym do ławy czy skrzyni. Pomiędzy wyrazami legendy znajduje się przeważnie strzałka, zwrócona ostrzem ku dołowi, a obok postaci królewskiej widnieją znaki w formie kilku kółek lub najczęściej w kształcie podobnym do herbu Nałęcz, przedstawiającego przewiązkę. Jak zobaczymy dalej, znaki te oraz kilka innych jeszcze szczegółów stempla nie są obojętne dla objaśnienia dziejów kazimierzowskiej reformy.

Comments are closed.

pieniadzekasa finansowawszystko o kredytachpopularnosc kredytowpodzial kredytowdo czego sluza kredytykredyty mieszkaniowel 2auta z usabanki do przodubanki sie rozwijajabezpieczne inwestowaniebiznes erotycznybudzety samorzaducodzienne odsetkico to jest bikco wybracdodatkowe wsparciefinansowanie mieszkaniagdzie rozliczymy nasz podatekgielda samochodowa a biznesinformacje o bikinternetjakie powinno byc biuro rachunkowekilka slow o biurze rachunkowymkorzystne lokatykredyty hipoteczneleasing pozyczkowylokaty codziennemnogosc produktownasz podateknowa uslugao biurach rachunkowychoplacanie rachunkowpieniadzepieniadze na mieszkanieponoszenie ryzykaposzukiwanie pracy w interneciepozycjonowanie a biznespozyczanie pieniedzypraca w domuraporty biksprawozdaniaterminy platnosciwartosciowe lokatywlasne srodki przedsiebiorstwawspolne decyzjewyzsze zyskiwzrost wynagrodzeniazapomnij o rachunkachzastrzyk gotowkizdobywanie pieniedzyzgoda wspolmalzonkazlecenia stalezlotowka czy walutakasa finansowa l 2l 3kasa finansowa l 3l 4kasa finansowa l 4l 5kasa finansowa l 5l 6kasa finansowa l 6l 7kasa finansowa l 7l 8kasa finansowa l 8l 9kasa finansowa l 9l 10kasa finansowa l 10l 11kasa finansowa l 11cwiercgroszepolkwartnikobolel 12kasa finansowa l 12nowe monety kazimierzareforma kazimierzowskazroznicowane systemymoneta kujawskaprzylaczenie wschowyl 13kasa finansowa l 13denary kazimierza wielkiegoworeczki obrachunkowemincerz walterreforma 1337wielkie zelazol 14kasa finansowa l 14mutacja wartosci nominalnejsystem pieniezny kazimierza wielkiegomoneta lwowskakopawaga groszy praskichl 15kasa finansowa l 15grosze krakowskie a praskieklasyfikacja groszydewaluacja kwartnikowzatargi lokalnedzierzawa mennicyl 16kasa finansowa l 16falszowanie monetinsygnia kwartnikowdwie grupy kwartnikowkwartnikidzialalnosc mennicy krakowskiejl 17kasa finansowa l 17mennica krakowskaprodukcja groszyuzyskiwanie rajcowsprowadzanie srebraskargal 18kasa finansowa l 18trzy warunki bicia monetpolgrosze jagiellymale kwartnikikwartniki jagiellynowe monetyl 19kasa finansowa l 19reformy jagiellypolityka jagiellywladyslaw jagiellodenary malopolskiesmierc kazimierza wielkiegol 20kasa finansowa l 20ostatnia emisja groszarozrzucanie monetgrosze praskie w rosjiregis poloniestemple groszykowl 21kasa finansowa l 21ruskie polgroszebizancjumdenary miedzianeruskie miedziakimoneta ze wschodnich oberzyl 22kasa finansowa l 22ruskie denarkirestart mennicygatunki monet lokalnychdefinicja pieniadzadokumenty aplikacyjne