You are here: Home > Finansowa > Fałszowanie monet

Fałszowanie monet

Przestępstwo fałszowania monety, szeroko pojęte, bo obejmujące nie tylko produkcję, ale także posługiwanie się monetą fałszywa, traktowane było w średniowieczu bardzo surowo i zagrożone zazwyczaj karą śmierci na stosie oraz konfiskaty całego mienia. Tymczasem Bartko, wygnany z Krakowa na krótko przed śmiercią króla, po jego zgonie powrócił do miasta, gdzie zachował .swe posiadłości, a co więcej: godność członka rady. Mennicą wprawdzie nigdy już nie zarządzał, nazywany był jednak po staremu mincerzem. Nie wiemy, kiedy zmarł, nastąpiło to wszakże pomiędzy 1375 r. a 1392 r. Stosunkowo łagodne potraktowanie Bartka, odpowiedzialnego zdaniem rajców krakowskich za pogorszenie monety i nadużycia mennicze, sprowokowało niektórych badaczy do wysunięcia domysłu, iż w rzeczywistości stał się on tylko kozłem ofiarnym królewskiej gospodarki menniczej: Kazimierz skazał go dla zadośćuczynienia postulatom mieszczan i osłonięcia własnych decyzji tyczących się pogarszania monety w celu ciągnięcia zysków do królewskiego skarbca. Niełatwo dziś odpowiedzieć, kto istotnie ponosi odpowiedzialność za owe posunięcia: król czy też mincerz, czy może obaj, każdy na właściwym sobie odcinku. Nie ma podstaw, by powątpiewać w prawdziwość zarzutów rajców, które w istocie dotyczą nie tyle nadużyć pieniężnych popełnianych przez Bartka, ile samej zasady mincerskiej samowoli w zakresie stopy zysku menniczego.

Comments are closed.

pieniadzekasa finansowawszystko o kredytachpopularnosc kredytowpodzial kredytowdo czego sluza kredytykredyty mieszkaniowel 2auta z usabanki do przodubanki sie rozwijajabezpieczne inwestowaniebiznes erotycznybudzety samorzaducodzienne odsetkico to jest bikco wybracdodatkowe wsparciefinansowanie mieszkaniagdzie rozliczymy nasz podatekgielda samochodowa a biznesinformacje o bikinternetjakie powinno byc biuro rachunkowekilka slow o biurze rachunkowymkorzystne lokatykredyty hipoteczneleasing pozyczkowylokaty codziennemnogosc produktownasz podateknowa uslugao biurach rachunkowychoplacanie rachunkowpieniadzepieniadze na mieszkanieponoszenie ryzykaposzukiwanie pracy w interneciepozycjonowanie a biznespozyczanie pieniedzypraca w domuraporty biksprawozdaniaterminy platnosciwartosciowe lokatywlasne srodki przedsiebiorstwawspolne decyzjewyzsze zyskiwzrost wynagrodzeniazapomnij o rachunkachzastrzyk gotowkizdobywanie pieniedzyzgoda wspolmalzonkazlecenia stalezlotowka czy walutakasa finansowa l 2l 3kasa finansowa l 3l 4kasa finansowa l 4l 5kasa finansowa l 5l 6kasa finansowa l 6l 7kasa finansowa l 7l 8kasa finansowa l 8l 9kasa finansowa l 9l 10kasa finansowa l 10l 11kasa finansowa l 11cwiercgroszepolkwartnikobolel 12kasa finansowa l 12nowe monety kazimierzareforma kazimierzowskazroznicowane systemymoneta kujawskaprzylaczenie wschowyl 13kasa finansowa l 13denary kazimierza wielkiegoworeczki obrachunkowemincerz walterreforma 1337wielkie zelazol 14kasa finansowa l 14mutacja wartosci nominalnejsystem pieniezny kazimierza wielkiegomoneta lwowskakopawaga groszy praskichl 15kasa finansowa l 15grosze krakowskie a praskieklasyfikacja groszydewaluacja kwartnikowzatargi lokalnedzierzawa mennicyl 16kasa finansowa l 16falszowanie monetinsygnia kwartnikowdwie grupy kwartnikowkwartnikidzialalnosc mennicy krakowskiejl 17kasa finansowa l 17mennica krakowskaprodukcja groszyuzyskiwanie rajcowsprowadzanie srebraskargal 18kasa finansowa l 18trzy warunki bicia monetpolgrosze jagiellymale kwartnikikwartniki jagiellynowe monetyl 19kasa finansowa l 19reformy jagiellypolityka jagiellywladyslaw jagiellodenary malopolskiesmierc kazimierza wielkiegol 20kasa finansowa l 20ostatnia emisja groszarozrzucanie monetgrosze praskie w rosjiregis poloniestemple groszykowl 21kasa finansowa l 21ruskie polgroszebizancjumdenary miedzianeruskie miedziakimoneta ze wschodnich oberzyl 22kasa finansowa l 22ruskie denarkirestart mennicygatunki monet lokalnychdefinicja pieniadzadokumenty aplikacyjne