You are here: Home >Archive for the ‘Finansowa’ Category

Nowe monety Kazimierza

Utworzenie nowych rodzajów monet, a nawet nowego systemu monetarnego, nie zostało połączone z wydaniem odpowiedniego dokumentu czy ordynacji menniczej, a w każdym razie dokument taki nie jest dzisiaj znany. W rezultacie największa polska reforma monetarna w epoce średniowieczne1], stanowiąca ukoronowanie wieloletniej działalności Kazimierza na polu gospodarki pieniężnej, przeszła niemal bez echa w źródłach współczesnych, w […]

Reforma kazimierzowska

O reformie kazimierzowskiej informują przede wszystkim zabytki numizmatyczne. Ujawniają one w sposób najbardziej bezpośredni powstanie systemu monetarnego cztero-, a może nawet pięciostopniowego. Tworzyły go, obok dotychczasowego denara, monety określane dziś zwykle mianem ćwierćgroszy lub pół-kwartników, kwartniki i wreszcie grosze; piąty człon, niezbyt pewny i być może istniejący już wcześniej, stanowiły drobne monetki, uważane dziś za […]

Zróżnicowane systemy

Polska Kazimierza Wielkiego prezentuje się w połowie XIV w. jako obszar dość zróżnicowany pod względem systemów pieniężnych oraz współobiegu monet denarowych i brakteatowych, także na skutek . istnienia regionalnych mennic wielkopolskich i może również kujawskich oraz mazowieckich. Na tym dopiero tle nabiera właściwej wymowy znany ustąp ze Statutów piotrkowskich Kazimierza Wielkiego, głoszący: ,,Jako jeden jest […]

Moneta kujawska

Na istnienie lokalnej monety kujawskiej w latach następnych wskazuje pośrednio parę dokumentów z 1350 i z 1362 r., wzmiankujących o ewentualnej jej wymianie na jakąś inną; widocznie liczono się tam z dalszymi reformami monetarnymi przygotowywanymi przez króla. Wymiana taka Została istotnie przeprowadzona w 1352 r. na Mazowszu, a ściślej: w diecezji płockiej. Informują o niej […]

Przyłączenie Wschowy

W 1343 r. zdobył Kazimierz i przyłączył do królestwa polskiego Wschowę wraz z przylegającym do niej niewielkim okręgiem. Zaraz potem nadać miał temu miastu obszerny przywilej, obejmujący między innymi prawo do bicia własnych monet. Mennica wschowska istniała już wcześniej, w okresie kwartnikowym i w latach, następnych, przywilej królewski więc zapewne tylko sankcjonował dawne uprawnienia. Brak […]

Rozwój banków

Dzięki ścisłej współpracy z partnerską siecią dystrybucji nastąpiło dalsze wzmocnienie Banku na pozycji lidera rynku kredytów samochodowych. Getin Noble Bank odnotował też dynamiczny wzrost sprzedaży w segmencie MSP (o 31,2% w ujęciu rok do roku) , a dodatkowo w zakresie działalności leasingowej – wzrost dystrybucji o 80,7% (r/r). Po trzech kwartałach 2010 roku saldo kredytów Banku wyniosło 30,9 mld PLN i była to wartość o 20,7% wyższa w porównaniu z początkiem bież. roku. Wzrost salda kredytów wpłynął na zwiększenie udziałów w rynku o 0,6 p.p. do poziomu 4,pięć% [...]
Read User's Comments

Ryzyko w finansach

Najlepszym i jednocześnie najbezpieczniejszym sposobem na uniknięcie ryzyka oraz pomnożenie zainwestowanych środków jest wybór produktu struktury-zowanego. Produkt taki to nowoczesna oferta inwestycyjna łącząca bezpieczeństwo, w postaci gwarancji wypłaty kapitału, z możliwością uzyskania wysokiego zysku, często dużo wyższego niż z lokaty bankowej. Tajemnica sukcesu produktu struktury-zowanego polega na jego konstrukcji, czyli strukturze (od tego pochodzi też jego nazwa). Część środków finansowych Klientów jest inwestowana w obligacje lub specjalnie wynegocjowane wysoko oprocentowane lokaty [...]
Read User's Comments

Ciekawe lokaty

Lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek, zwane także antybelkowymi, priorytetową furorę zaczęły robić w szczycie wojny depozytowej, na przełomie 2008 i 2009 r. Wraz z zakończeniem ostrej walki o oszczędności Mieszkańców Polski banki jednak z nich nie zrezygnowały. Na dzień dzisiejszy jest całkowicie znaczny wybór tego rodzaju depozytów. Przebierać można zarówno między oprocentowaniem, jak i terminami lokat z jednodniową kapitalizacją odsetek. Bo wbrew pozorom i nazywaniu tych lokat jednodniowymi [...]
Read User's Comments
pieniadzekasa finansowawszystko o kredytachpopularnosc kredytowpodzial kredytowdo czego sluza kredytykredyty mieszkaniowel 2auta z usabanki do przodubanki sie rozwijajabezpieczne inwestowaniebiznes erotycznybudzety samorzaducodzienne odsetkico to jest bikco wybracdodatkowe wsparciefinansowanie mieszkaniagdzie rozliczymy nasz podatekgielda samochodowa a biznesinformacje o bikinternetjakie powinno byc biuro rachunkowekilka slow o biurze rachunkowymkorzystne lokatykredyty hipoteczneleasing pozyczkowylokaty codziennemnogosc produktownasz podateknowa uslugao biurach rachunkowychoplacanie rachunkowpieniadzepieniadze na mieszkanieponoszenie ryzykaposzukiwanie pracy w interneciepozycjonowanie a biznespozyczanie pieniedzypraca w domuraporty biksprawozdaniaterminy platnosciwartosciowe lokatywlasne srodki przedsiebiorstwawspolne decyzjewyzsze zyskiwzrost wynagrodzeniazapomnij o rachunkachzastrzyk gotowkizdobywanie pieniedzyzgoda wspolmalzonkazlecenia stalezlotowka czy walutakasa finansowa l 2l 3kasa finansowa l 3l 4kasa finansowa l 4l 5kasa finansowa l 5l 6kasa finansowa l 6l 7kasa finansowa l 7l 8kasa finansowa l 8l 9kasa finansowa l 9l 10kasa finansowa l 10l 11kasa finansowa l 11cwiercgroszepolkwartnikobolel 12kasa finansowa l 12nowe monety kazimierzareforma kazimierzowskazroznicowane systemymoneta kujawskaprzylaczenie wschowyl 13kasa finansowa l 13denary kazimierza wielkiegoworeczki obrachunkowemincerz walterreforma 1337wielkie zelazol 14kasa finansowa l 14mutacja wartosci nominalnejsystem pieniezny kazimierza wielkiegomoneta lwowskakopawaga groszy praskichl 15kasa finansowa l 15grosze krakowskie a praskieklasyfikacja groszydewaluacja kwartnikowzatargi lokalnedzierzawa mennicyl 16kasa finansowa l 16falszowanie monetinsygnia kwartnikowdwie grupy kwartnikowkwartnikidzialalnosc mennicy krakowskiejl 17kasa finansowa l 17mennica krakowskaprodukcja groszyuzyskiwanie rajcowsprowadzanie srebraskargal 18kasa finansowa l 18trzy warunki bicia monetpolgrosze jagiellymale kwartnikikwartniki jagiellynowe monetyl 19kasa finansowa l 19reformy jagiellypolityka jagiellywladyslaw jagiellodenary malopolskiesmierc kazimierza wielkiegol 20kasa finansowa l 20ostatnia emisja groszarozrzucanie monetgrosze praskie w rosjiregis poloniestemple groszykowl 21kasa finansowa l 21ruskie polgroszebizancjumdenary miedzianeruskie miedziakimoneta ze wschodnich oberzyl 22kasa finansowa l 22ruskie denarkirestart mennicygatunki monet lokalnychdefinicja pieniadzadokumenty aplikacyjne