You are here: Home >Archive for the ‘Finansowa’ Category

Denary Kazimierza Wielkiego

Denary tego króla znane są w kilku różnych typach, które niełatwo w obecnym stanie badań uszeregować w porządku chronologicznym i których dokładny czas bicia trudno oznaczyć. Najliczniej jest reprezentowany typ stanowiący kontynuację denarów Władysława Łokietka, przedstawiający po jednej stronie ukoronowaną głowę króla, po drugiej stronie orła. Ten właśnie typ był przedmiotem pierwszych akcji reformatorskich. Wykazuje […]

Woreczki obrachunkowe

Dopiero w początkach XV stulecia w krakowskich księgach miejskich znajdujemy wiadomość, która zdaje się wskazywać na posługiwanie się ówcześnie woreczkami „obrachunkowymi”, a w każdym razie specjalnie znakowanymi. Mimo iż od reformy z 1337— (—1338 r. upłynęło wtedy już ponad pół wieku, to jednak informacja przekazana nam przez krakowskie źródło wydaje się pouczająca także dla czasów […]

Mincerz Walter

Z pierwszych lat rządów Kazimierza Wielkiego znany jest imiennie tylko jeden mincerz, Walter, notowany zresztą już w 1326 r. On ,to być może wraz z Mikołajem. Holtatem, wzmiankowanym w 1327 i 1332 r., wybijał floreny Władysława Łokietka i on niewątpliwie był czynny w mennicy krakowskiej jeszcze w 1339 r., a więc musiał uczestniczyć w reformie […]

Reforma 1337

W przeciwieństwie do przeprowadzonej w roku 1334 mutacji jedynie wartości nominalnej denara reforma zapoczątkowana w roku 1337 połączona była z wprowadzeniem nowej monety, o zmienionych parametrach fizycznych, lecz o tej samej co uprzednio wartości i z sukcesywną wymianą całej masy monetarnej znajdującej się w obrocie. Właśnie celowi stopniowej eliminacji dawnych, mniejszych denarów służyło nowe „wielkie […]

Wielkie żelazo

Poprawne wytłumaczenie wyrażenia „wielkie żelazo” przedstawił dopiero w 1919 r. Roman Gródecki, nie kwestionując zresztą panującej opinii o dacie utworzenia groszy krakowskich, a badania lat ostatnich przyniosły dalsze oświetlenie tej sprawy. „Wielkie żelazo” więc było takim, samym przyrządem kontrolnym, jak i poprzednio wzmiankowane „sita”, ale prawdopodobnie o znaczniejszych rozmiarach, umożliwiających sprawniejsze i szybsze „przesiewanie” monet […]

Rozwój banków

Dzięki ścisłej współpracy z partnerską siecią dystrybucji nastąpiło dalsze wzmocnienie Banku na pozycji lidera rynku kredytów samochodowych. Getin Noble Bank odnotował też dynamiczny wzrost sprzedaży w segmencie MSP (o 31,2% w ujęciu rok do roku) , a dodatkowo w zakresie działalności leasingowej – wzrost dystrybucji o 80,7% (r/r). Po trzech kwartałach 2010 roku saldo kredytów Banku wyniosło 30,9 mld PLN i była to wartość o 20,7% wyższa w porównaniu z początkiem bież. roku. Wzrost salda kredytów wpłynął na zwiększenie udziałów w rynku o 0,6 p.p. do poziomu 4,pięć% [...]
Read User's Comments

Ryzyko w finansach

Najlepszym i jednocześnie najbezpieczniejszym sposobem na uniknięcie ryzyka oraz pomnożenie zainwestowanych środków jest wybór produktu struktury-zowanego. Produkt taki to nowoczesna oferta inwestycyjna łącząca bezpieczeństwo, w postaci gwarancji wypłaty kapitału, z możliwością uzyskania wysokiego zysku, często dużo wyższego niż z lokaty bankowej. Tajemnica sukcesu produktu struktury-zowanego polega na jego konstrukcji, czyli strukturze (od tego pochodzi też jego nazwa). Część środków finansowych Klientów jest inwestowana w obligacje lub specjalnie wynegocjowane wysoko oprocentowane lokaty [...]
Read User's Comments

Ciekawe lokaty

Lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek, zwane także antybelkowymi, priorytetową furorę zaczęły robić w szczycie wojny depozytowej, na przełomie 2008 i 2009 r. Wraz z zakończeniem ostrej walki o oszczędności Mieszkańców Polski banki jednak z nich nie zrezygnowały. Na dzień dzisiejszy jest całkowicie znaczny wybór tego rodzaju depozytów. Przebierać można zarówno między oprocentowaniem, jak i terminami lokat z jednodniową kapitalizacją odsetek. Bo wbrew pozorom i nazywaniu tych lokat jednodniowymi [...]
Read User's Comments
pieniadzekasa finansowawszystko o kredytachpopularnosc kredytowpodzial kredytowdo czego sluza kredytykredyty mieszkaniowel 2auta z usabanki do przodubanki sie rozwijajabezpieczne inwestowaniebiznes erotycznybudzety samorzaducodzienne odsetkico to jest bikco wybracdodatkowe wsparciefinansowanie mieszkaniagdzie rozliczymy nasz podatekgielda samochodowa a biznesinformacje o bikinternetjakie powinno byc biuro rachunkowekilka slow o biurze rachunkowymkorzystne lokatykredyty hipoteczneleasing pozyczkowylokaty codziennemnogosc produktownasz podateknowa uslugao biurach rachunkowychoplacanie rachunkowpieniadzepieniadze na mieszkanieponoszenie ryzykaposzukiwanie pracy w interneciepozycjonowanie a biznespozyczanie pieniedzypraca w domuraporty biksprawozdaniaterminy platnosciwartosciowe lokatywlasne srodki przedsiebiorstwawspolne decyzjewyzsze zyskiwzrost wynagrodzeniazapomnij o rachunkachzastrzyk gotowkizdobywanie pieniedzyzgoda wspolmalzonkazlecenia stalezlotowka czy walutakasa finansowa l 2l 3kasa finansowa l 3l 4kasa finansowa l 4l 5kasa finansowa l 5l 6kasa finansowa l 6l 7kasa finansowa l 7l 8kasa finansowa l 8l 9kasa finansowa l 9l 10kasa finansowa l 10l 11kasa finansowa l 11cwiercgroszepolkwartnikobolel 12kasa finansowa l 12nowe monety kazimierzareforma kazimierzowskazroznicowane systemymoneta kujawskaprzylaczenie wschowyl 13kasa finansowa l 13denary kazimierza wielkiegoworeczki obrachunkowemincerz walterreforma 1337wielkie zelazol 14kasa finansowa l 14mutacja wartosci nominalnejsystem pieniezny kazimierza wielkiegomoneta lwowskakopawaga groszy praskichl 15kasa finansowa l 15grosze krakowskie a praskieklasyfikacja groszydewaluacja kwartnikowzatargi lokalnedzierzawa mennicyl 16kasa finansowa l 16falszowanie monetinsygnia kwartnikowdwie grupy kwartnikowkwartnikidzialalnosc mennicy krakowskiejl 17kasa finansowa l 17mennica krakowskaprodukcja groszyuzyskiwanie rajcowsprowadzanie srebraskargal 18kasa finansowa l 18trzy warunki bicia monetpolgrosze jagiellymale kwartnikikwartniki jagiellynowe monetyl 19kasa finansowa l 19reformy jagiellypolityka jagiellywladyslaw jagiellodenary malopolskiesmierc kazimierza wielkiegol 20kasa finansowa l 20ostatnia emisja groszarozrzucanie monetgrosze praskie w rosjiregis poloniestemple groszykowl 21kasa finansowa l 21ruskie polgroszebizancjumdenary miedzianeruskie miedziakimoneta ze wschodnich oberzyl 22kasa finansowa l 22ruskie denarkirestart mennicygatunki monet lokalnychdefinicja pieniadzadokumenty aplikacyjne