You are here: Home >Archive for the ‘Finansowa’ Category

Mutacja wartości nominalnej

Mutacja wartości nominalnej denara z 12 na 16 sztuk liczonych na grosz obrachunkowy oznaczała dewaluację monety w stosunku 3:4. W rezultacie od 1334 r. proporcjonalnej zmianie uległy wszystkie jednostki obrachunkowe polskiego systemu pieniężnego. Na kwartę więc zaczęto liczyć 8 denarów, na grosz 16, na skojec 32, na wiardunek 192 i na grzywnę 768. Jednocześnie została […]

System pieniężny Kazimierza Wielkiego

Kazimierz nazwany później Wielkim odziedziczył w 1333 r. wraz z państwem i koroną utworzony przez ojca system pieniężny, oparty na grzywnie groszowej, a realizowany wyłącznie w postaci monety denarowej. Do spuścizny tej należał również ów floren Władysława Łokietka, nie wznowiony już jednak przez nowego króla, mimo iż z pozoru miał on lepsze niż ojciec warunki […]

Moneta lwowska

Zastąpienie legendy „Moneta Rusi” przez legendę „Moneta Lwowska” stanowiło przejaw stopniowego zacierania odrębności Rusi Halickiej i jej coraz pełniejszej integracji z ziemiami Korony. Samo obdarzenie monety mianem „lwowskiej” określało przede wszystkim miejsce jej produkcji, a być może także lwowską stopę menniczą, wtedy przecież nie różniącą się wiele od stopy stosowanej dla półgroszy Jagiełły bitych w […]

Kopa

Kwotę określoną w kopach groszy można było odważać, a nie mozolnie odliczać, co stanowiło znaczne ułatwienie przy dużych płatnościach. Zarazem stosunek grzywny wagowej do grzywny obrachunkowej, złożonej z 48 groszy, wyrażał się jako 60:48, czyli jak 5:4. Ten prosty wskaźnik umożliwiał odważanie, przy zastosowaniu bardzo łatwego przeliczenia, także kwot wyrażanych w grzywnach obrachunkowych; na przykład […]

Waga groszy praskich

Po roku 1360 waga groszy praskich, bitych przez Karola IV, obniżyła się na tyle, iż można bezpiecznie przyjąć, że grosze krakowskie były im zupełnie ekwiwalentne; tym samym ani nie należy w ich utworzeniu dopatrywać się ściśle fiskalnych motywów, ani też widzieć w groszach praskich głównego źródła surowca srebrnego, z którego miały być bite monety polskie. […]

Rozwój banków

Dzięki ścisłej współpracy z partnerską siecią dystrybucji nastąpiło dalsze wzmocnienie Banku na pozycji lidera rynku kredytów samochodowych. Getin Noble Bank odnotował też dynamiczny wzrost sprzedaży w segmencie MSP (o 31,2% w ujęciu rok do roku) , a dodatkowo w zakresie działalności leasingowej – wzrost dystrybucji o 80,7% (r/r). Po trzech kwartałach 2010 roku saldo kredytów Banku wyniosło 30,9 mld PLN i była to wartość o 20,7% wyższa w porównaniu z początkiem bież. roku. Wzrost salda kredytów wpłynął na zwiększenie udziałów w rynku o 0,6 p.p. do poziomu 4,pięć% [...]
Read User's Comments

Ryzyko w finansach

Najlepszym i jednocześnie najbezpieczniejszym sposobem na uniknięcie ryzyka oraz pomnożenie zainwestowanych środków jest wybór produktu struktury-zowanego. Produkt taki to nowoczesna oferta inwestycyjna łącząca bezpieczeństwo, w postaci gwarancji wypłaty kapitału, z możliwością uzyskania wysokiego zysku, często dużo wyższego niż z lokaty bankowej. Tajemnica sukcesu produktu struktury-zowanego polega na jego konstrukcji, czyli strukturze (od tego pochodzi też jego nazwa). Część środków finansowych Klientów jest inwestowana w obligacje lub specjalnie wynegocjowane wysoko oprocentowane lokaty [...]
Read User's Comments

Ciekawe lokaty

Lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek, zwane także antybelkowymi, priorytetową furorę zaczęły robić w szczycie wojny depozytowej, na przełomie 2008 i 2009 r. Wraz z zakończeniem ostrej walki o oszczędności Mieszkańców Polski banki jednak z nich nie zrezygnowały. Na dzień dzisiejszy jest całkowicie znaczny wybór tego rodzaju depozytów. Przebierać można zarówno między oprocentowaniem, jak i terminami lokat z jednodniową kapitalizacją odsetek. Bo wbrew pozorom i nazywaniu tych lokat jednodniowymi [...]
Read User's Comments
pieniadzekasa finansowawszystko o kredytachpopularnosc kredytowpodzial kredytowdo czego sluza kredytykredyty mieszkaniowel 2auta z usabanki do przodubanki sie rozwijajabezpieczne inwestowaniebiznes erotycznybudzety samorzaducodzienne odsetkico to jest bikco wybracdodatkowe wsparciefinansowanie mieszkaniagdzie rozliczymy nasz podatekgielda samochodowa a biznesinformacje o bikinternetjakie powinno byc biuro rachunkowekilka slow o biurze rachunkowymkorzystne lokatykredyty hipoteczneleasing pozyczkowylokaty codziennemnogosc produktownasz podateknowa uslugao biurach rachunkowychoplacanie rachunkowpieniadzepieniadze na mieszkanieponoszenie ryzykaposzukiwanie pracy w interneciepozycjonowanie a biznespozyczanie pieniedzypraca w domuraporty biksprawozdaniaterminy platnosciwartosciowe lokatywlasne srodki przedsiebiorstwawspolne decyzjewyzsze zyskiwzrost wynagrodzeniazapomnij o rachunkachzastrzyk gotowkizdobywanie pieniedzyzgoda wspolmalzonkazlecenia stalezlotowka czy walutakasa finansowa l 2l 3kasa finansowa l 3l 4kasa finansowa l 4l 5kasa finansowa l 5l 6kasa finansowa l 6l 7kasa finansowa l 7l 8kasa finansowa l 8l 9kasa finansowa l 9l 10kasa finansowa l 10l 11kasa finansowa l 11cwiercgroszepolkwartnikobolel 12kasa finansowa l 12nowe monety kazimierzareforma kazimierzowskazroznicowane systemymoneta kujawskaprzylaczenie wschowyl 13kasa finansowa l 13denary kazimierza wielkiegoworeczki obrachunkowemincerz walterreforma 1337wielkie zelazol 14kasa finansowa l 14mutacja wartosci nominalnejsystem pieniezny kazimierza wielkiegomoneta lwowskakopawaga groszy praskichl 15kasa finansowa l 15grosze krakowskie a praskieklasyfikacja groszydewaluacja kwartnikowzatargi lokalnedzierzawa mennicyl 16kasa finansowa l 16falszowanie monetinsygnia kwartnikowdwie grupy kwartnikowkwartnikidzialalnosc mennicy krakowskiejl 17kasa finansowa l 17mennica krakowskaprodukcja groszyuzyskiwanie rajcowsprowadzanie srebraskargal 18kasa finansowa l 18trzy warunki bicia monetpolgrosze jagiellymale kwartnikikwartniki jagiellynowe monetyl 19kasa finansowa l 19reformy jagiellypolityka jagiellywladyslaw jagiellodenary malopolskiesmierc kazimierza wielkiegol 20kasa finansowa l 20ostatnia emisja groszarozrzucanie monetgrosze praskie w rosjiregis poloniestemple groszykowl 21kasa finansowa l 21ruskie polgroszebizancjumdenary miedzianeruskie miedziakimoneta ze wschodnich oberzyl 22kasa finansowa l 22ruskie denarkirestart mennicygatunki monet lokalnychdefinicja pieniadzadokumenty aplikacyjne