You are here: Home >Archive for the ‘Finansowa’ Category

Grosze krakowskie a praskie

Stosunek groszy krakowskich do praskich posiada szczególne znaczenie dla oceny okoliczności powstania pierwszych istotnie „grubych” monet polskich. Sprawie tej badacze poświęcili już sporo uwagi, przeważnie jednak zajmując mylną podstawę wyjściową, tyczącą się czasu powstania groszy krakowskich. W konsekwencji dawało to całkiem opaczny obraz warunków ekonomicznych, w jakich się one pojawiły. Gdyby bowiem naprawdę grosze krakowskie […]

Klasyfikacja groszy

W każdym bądź razie klasyfikując grosze krakowskie według widniejących na nich inskrypcji i znaków, ogółem wyróżniono co najmniej 22 odmiany awersu ich stempli i co najmniej 12 odmian rewersu; przy zachowanej liczbie zaledwie około czterdziestu egzemplarzy świadczy to o bardzo znacznym zróżnicowaniu owych groszy, a więc i o dość wydajnej produkcji menniczej. Niestety nie ma […]

Dewaluacja kwartników

Dewaluacja kwartników postępowała istotnie szybko. Jest ona czytelna zarówno z bezpośrednich skarg rajców, jak i ze wzrostu owych „dopłat” do kwot realizowanych w kwartnikach. Szczególnie krytyczny pod tym względem był rok 1369, gdy zarząd mennicy objął ponownie Bartko. Jeszcze przed pociągnięciem go do odpowiedzialności próbował król utrzymać wartość nominalną tej monety, ogłaszając na jarmarku w […]

Zatargi lokalne

Kwartniki Kazimierza Wielkiego, bite w dość znacznych ilościach, były przedmiotem zatargów lokalnych lub międzydzielnicowych i dzięki temu znalazły pewne oświetlenie ze strony źródeł pisanych. Natomiast nie ostały się żadne informacje o ostatniej, najznaczniejszej jednostce monetarnej w systemie Kazimierza Wielkiego, a zarazem o największej monecie srebrnej polskiego średniowiecza, jaką był grosz krakowski. Widocznie nie stwarzał on […]

Dzierżawa mennicy

Bezpośrednie informacje o dzierżawie mennicy krakowskiej pochodzą z 1368 r., kiedy otrzymali ją „do wiernych rąk” Jan Jelitkowicz i Żyd Lewko, syn Jordana, podczas gdy Bartko uczestniczył w tym roku w dzierżawie żup wielickich i bocheńskich. Postać Lewka jest dobrze znana w Krakowie drugiej połowy XIV w. Był on jednym z najzamożniejszych mieszkańców miasta, bankierem […]

Rozwój banków

Dzięki ścisłej współpracy z partnerską siecią dystrybucji nastąpiło dalsze wzmocnienie Banku na pozycji lidera rynku kredytów samochodowych. Getin Noble Bank odnotował też dynamiczny wzrost sprzedaży w segmencie MSP (o 31,2% w ujęciu rok do roku) , a dodatkowo w zakresie działalności leasingowej – wzrost dystrybucji o 80,7% (r/r). Po trzech kwartałach 2010 roku saldo kredytów Banku wyniosło 30,9 mld PLN i była to wartość o 20,7% wyższa w porównaniu z początkiem bież. roku. Wzrost salda kredytów wpłynął na zwiększenie udziałów w rynku o 0,6 p.p. do poziomu 4,pięć% [...]
Read User's Comments

Ryzyko w finansach

Najlepszym i jednocześnie najbezpieczniejszym sposobem na uniknięcie ryzyka oraz pomnożenie zainwestowanych środków jest wybór produktu struktury-zowanego. Produkt taki to nowoczesna oferta inwestycyjna łącząca bezpieczeństwo, w postaci gwarancji wypłaty kapitału, z możliwością uzyskania wysokiego zysku, często dużo wyższego niż z lokaty bankowej. Tajemnica sukcesu produktu struktury-zowanego polega na jego konstrukcji, czyli strukturze (od tego pochodzi też jego nazwa). Część środków finansowych Klientów jest inwestowana w obligacje lub specjalnie wynegocjowane wysoko oprocentowane lokaty [...]
Read User's Comments

Ciekawe lokaty

Lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek, zwane także antybelkowymi, priorytetową furorę zaczęły robić w szczycie wojny depozytowej, na przełomie 2008 i 2009 r. Wraz z zakończeniem ostrej walki o oszczędności Mieszkańców Polski banki jednak z nich nie zrezygnowały. Na dzień dzisiejszy jest całkowicie znaczny wybór tego rodzaju depozytów. Przebierać można zarówno między oprocentowaniem, jak i terminami lokat z jednodniową kapitalizacją odsetek. Bo wbrew pozorom i nazywaniu tych lokat jednodniowymi [...]
Read User's Comments
pieniadzekasa finansowawszystko o kredytachpopularnosc kredytowpodzial kredytowdo czego sluza kredytykredyty mieszkaniowel 2auta z usabanki do przodubanki sie rozwijajabezpieczne inwestowaniebiznes erotycznybudzety samorzaducodzienne odsetkico to jest bikco wybracdodatkowe wsparciefinansowanie mieszkaniagdzie rozliczymy nasz podatekgielda samochodowa a biznesinformacje o bikinternetjakie powinno byc biuro rachunkowekilka slow o biurze rachunkowymkorzystne lokatykredyty hipoteczneleasing pozyczkowylokaty codziennemnogosc produktownasz podateknowa uslugao biurach rachunkowychoplacanie rachunkowpieniadzepieniadze na mieszkanieponoszenie ryzykaposzukiwanie pracy w interneciepozycjonowanie a biznespozyczanie pieniedzypraca w domuraporty biksprawozdaniaterminy platnosciwartosciowe lokatywlasne srodki przedsiebiorstwawspolne decyzjewyzsze zyskiwzrost wynagrodzeniazapomnij o rachunkachzastrzyk gotowkizdobywanie pieniedzyzgoda wspolmalzonkazlecenia stalezlotowka czy walutakasa finansowa l 2l 3kasa finansowa l 3l 4kasa finansowa l 4l 5kasa finansowa l 5l 6kasa finansowa l 6l 7kasa finansowa l 7l 8kasa finansowa l 8l 9kasa finansowa l 9l 10kasa finansowa l 10l 11kasa finansowa l 11cwiercgroszepolkwartnikobolel 12kasa finansowa l 12nowe monety kazimierzareforma kazimierzowskazroznicowane systemymoneta kujawskaprzylaczenie wschowyl 13kasa finansowa l 13denary kazimierza wielkiegoworeczki obrachunkowemincerz walterreforma 1337wielkie zelazol 14kasa finansowa l 14mutacja wartosci nominalnejsystem pieniezny kazimierza wielkiegomoneta lwowskakopawaga groszy praskichl 15kasa finansowa l 15grosze krakowskie a praskieklasyfikacja groszydewaluacja kwartnikowzatargi lokalnedzierzawa mennicyl 16kasa finansowa l 16falszowanie monetinsygnia kwartnikowdwie grupy kwartnikowkwartnikidzialalnosc mennicy krakowskiejl 17kasa finansowa l 17mennica krakowskaprodukcja groszyuzyskiwanie rajcowsprowadzanie srebraskargal 18kasa finansowa l 18trzy warunki bicia monetpolgrosze jagiellymale kwartnikikwartniki jagiellynowe monetyl 19kasa finansowa l 19reformy jagiellypolityka jagiellywladyslaw jagiellodenary malopolskiesmierc kazimierza wielkiegol 20kasa finansowa l 20ostatnia emisja groszarozrzucanie monetgrosze praskie w rosjiregis poloniestemple groszykowl 21kasa finansowa l 21ruskie polgroszebizancjumdenary miedzianeruskie miedziakimoneta ze wschodnich oberzyl 22kasa finansowa l 22ruskie denarkirestart mennicygatunki monet lokalnychdefinicja pieniadzadokumenty aplikacyjne