You are here: Home >Archive for the ‘Finansowa’ Category

Fałszowanie monet

Przestępstwo fałszowania monety, szeroko pojęte, bo obejmujące nie tylko produkcję, ale także posługiwanie się monetą fałszywa, traktowane było w średniowieczu bardzo surowo i zagrożone zazwyczaj karą śmierci na stosie oraz konfiskaty całego mienia. Tymczasem Bartko, wygnany z Krakowa na krótko przed śmiercią króla, po jego zgonie powrócił do miasta, gdzie zachował .swe posiadłości, a co […]

Insygnia kwartników

Szczególnego układu insygniów nie można wyjaśniać jako pomyłki rytownika, gdyż są one tak samo usytuowane na wszystkich odmianach obu grup kwartników; a więc był to układ konsekwentnie przestrzegany. Nie powstał on też zapewne poprzez skopiowanie w pozytywie zamiast w negatywie wzoru, jak to się stało z Lwem czeskim na denarkach krakowskich z początku XIV w., […]

Dwie grupy kwartników

Kwartniki Kazimierza Wielkiego to monety o wadze około 1,5—1,6 grama przedstawiające po jednej stronie króla na majestacie, po drugiej stronie Orła. Napis w otokach głosił: „Moneta Kazimiri — Regis Polonie K.” Monety te znane są w wielu odmianach, dzielących się na dwie zasadnicze grupy. Jedna z nich przedstawia postać królewską zamkniętą całkowicie w kręgu obwódki […]

Kwartniki

Znacznie więcej wiadomości posiadamy o kwartnikach. Nazwa ich (ąuartenses, ąuartarii) pojawiła się w źródłach w 1367 r. i wielokrotnie występowała w latach następnych. W świetle świadectw współczesnych nie jest uzasadnione nazywanie tych monet półgrosza-mi, co się zdarza niekiedy w literaturze, mimo że w istocie były to jednostki o wartości zbliżonej do połowy grosza polskiego. Podobnie […]

Działalność mennicy krakowskiej

Działalność mennicy krakowskiej w końcowych latach rządów Kazimierza Wielkiego jest udokumentowana stosunkowo dobrze, informacje zaś o użytkowaniu kwartników dotyczą niemal wyłącznie Krakowa, a wyjątkowo — także Sandomierza. Jest to .jednak obraz na pewno zniekształcony, same bowiem znaleziska kwartników wskazują, iż monety owe były używane na terenie całego państwa polskiego, tak w Małopolsce, jak i w […]

Rozwój banków

Dzięki ścisłej współpracy z partnerską siecią dystrybucji nastąpiło dalsze wzmocnienie Banku na pozycji lidera rynku kredytów samochodowych. Getin Noble Bank odnotował też dynamiczny wzrost sprzedaży w segmencie MSP (o 31,2% w ujęciu rok do roku) , a dodatkowo w zakresie działalności leasingowej – wzrost dystrybucji o 80,7% (r/r). Po trzech kwartałach 2010 roku saldo kredytów Banku wyniosło 30,9 mld PLN i była to wartość o 20,7% wyższa w porównaniu z początkiem bież. roku. Wzrost salda kredytów wpłynął na zwiększenie udziałów w rynku o 0,6 p.p. do poziomu 4,pięć% [...]
Read User's Comments

Ryzyko w finansach

Najlepszym i jednocześnie najbezpieczniejszym sposobem na uniknięcie ryzyka oraz pomnożenie zainwestowanych środków jest wybór produktu struktury-zowanego. Produkt taki to nowoczesna oferta inwestycyjna łącząca bezpieczeństwo, w postaci gwarancji wypłaty kapitału, z możliwością uzyskania wysokiego zysku, często dużo wyższego niż z lokaty bankowej. Tajemnica sukcesu produktu struktury-zowanego polega na jego konstrukcji, czyli strukturze (od tego pochodzi też jego nazwa). Część środków finansowych Klientów jest inwestowana w obligacje lub specjalnie wynegocjowane wysoko oprocentowane lokaty [...]
Read User's Comments

Ciekawe lokaty

Lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek, zwane także antybelkowymi, priorytetową furorę zaczęły robić w szczycie wojny depozytowej, na przełomie 2008 i 2009 r. Wraz z zakończeniem ostrej walki o oszczędności Mieszkańców Polski banki jednak z nich nie zrezygnowały. Na dzień dzisiejszy jest całkowicie znaczny wybór tego rodzaju depozytów. Przebierać można zarówno między oprocentowaniem, jak i terminami lokat z jednodniową kapitalizacją odsetek. Bo wbrew pozorom i nazywaniu tych lokat jednodniowymi [...]
Read User's Comments
pieniadzekasa finansowawszystko o kredytachpopularnosc kredytowpodzial kredytowdo czego sluza kredytykredyty mieszkaniowel 2auta z usabanki do przodubanki sie rozwijajabezpieczne inwestowaniebiznes erotycznybudzety samorzaducodzienne odsetkico to jest bikco wybracdodatkowe wsparciefinansowanie mieszkaniagdzie rozliczymy nasz podatekgielda samochodowa a biznesinformacje o bikinternetjakie powinno byc biuro rachunkowekilka slow o biurze rachunkowymkorzystne lokatykredyty hipoteczneleasing pozyczkowylokaty codziennemnogosc produktownasz podateknowa uslugao biurach rachunkowychoplacanie rachunkowpieniadzepieniadze na mieszkanieponoszenie ryzykaposzukiwanie pracy w interneciepozycjonowanie a biznespozyczanie pieniedzypraca w domuraporty biksprawozdaniaterminy platnosciwartosciowe lokatywlasne srodki przedsiebiorstwawspolne decyzjewyzsze zyskiwzrost wynagrodzeniazapomnij o rachunkachzastrzyk gotowkizdobywanie pieniedzyzgoda wspolmalzonkazlecenia stalezlotowka czy walutakasa finansowa l 2l 3kasa finansowa l 3l 4kasa finansowa l 4l 5kasa finansowa l 5l 6kasa finansowa l 6l 7kasa finansowa l 7l 8kasa finansowa l 8l 9kasa finansowa l 9l 10kasa finansowa l 10l 11kasa finansowa l 11cwiercgroszepolkwartnikobolel 12kasa finansowa l 12nowe monety kazimierzareforma kazimierzowskazroznicowane systemymoneta kujawskaprzylaczenie wschowyl 13kasa finansowa l 13denary kazimierza wielkiegoworeczki obrachunkowemincerz walterreforma 1337wielkie zelazol 14kasa finansowa l 14mutacja wartosci nominalnejsystem pieniezny kazimierza wielkiegomoneta lwowskakopawaga groszy praskichl 15kasa finansowa l 15grosze krakowskie a praskieklasyfikacja groszydewaluacja kwartnikowzatargi lokalnedzierzawa mennicyl 16kasa finansowa l 16falszowanie monetinsygnia kwartnikowdwie grupy kwartnikowkwartnikidzialalnosc mennicy krakowskiejl 17kasa finansowa l 17mennica krakowskaprodukcja groszyuzyskiwanie rajcowsprowadzanie srebraskargal 18kasa finansowa l 18trzy warunki bicia monetpolgrosze jagiellymale kwartnikikwartniki jagiellynowe monetyl 19kasa finansowa l 19reformy jagiellypolityka jagiellywladyslaw jagiellodenary malopolskiesmierc kazimierza wielkiegol 20kasa finansowa l 20ostatnia emisja groszarozrzucanie monetgrosze praskie w rosjiregis poloniestemple groszykowl 21kasa finansowa l 21ruskie polgroszebizancjumdenary miedzianeruskie miedziakimoneta ze wschodnich oberzyl 22kasa finansowa l 22ruskie denarkirestart mennicygatunki monet lokalnychdefinicja pieniadzadokumenty aplikacyjne