You are here: Home >Archive for the ‘Finansowa’ Category

Mennica krakowska

Zdaje się nie ulegać wątpliwości, że z mennicy krakowskiej pochodzą kwartniki grupy drugiej, przedstawiające króla z jabłkiem trzymanym przy piersi. Już sama większa liczebność owych monet przemawia za przypisaniem ich głównej mennicy, jaką niewątpliwie był Kraków. Ważniejszy może argument stanowi wzmiankowany już wyżej znak strzałki kładzionej pomiędzy wyrazami inskrypcji, znajdujący ścisły odpowiednik na groszach krakowskich […]

Produkcja groszy

Gdyby produkcja groszy krakowskich utrzymała się dłużej, gdyby była prowadzona na większą skalę, a przede wszystkim gdyby nastąpiło wyraźne zróżnicowanie ich wartości w porównaniu z wartością współczesnych im groszy praskich, to z konieczności przyjęłaby się zapewne i upowszechniła nazwa „groszy krakowskich” jako odrębnego pojęcia ekonomicznego. Dobrą analogię może tu stanowić przykład nazwy „floren”, która tak […]

Uzyskiwanie rajców

Utyskiwania rajców krakowskich na nadmiar monety, jakby nie oceniać trafności wysuwanych zarzutów, były widocznie przekonywające. W każdym razie w 1414 r. doszło do zamknięcia na czas dłuższy mennicy krakowskiej, a wznowienie jej działalności nastąpiło dopiero w końcowych latach życia Władysława Jagiełły. Niemniej władca w 1422 r. wystawił w Czerwińsku dokument, zobowiązując się do niepodejmowania żadnej […]

Sprowadzanie srebra

Obok rzekomego nadmiaru monety rajcy uwypuklali jeszcze drugi czynnik uniemożliwiający poprawę sytuacji: brak własnych kopalni srebra i konieczność sprowadzania go z Węgier. Na domiar złego dostawy kruszcu węgierskiego zostały zmonopolizowane w rękach zarządcy czy dzierżawcy tamtejszych kopalń, Marka z Norymbergi, który dyktując kupcom wygórowane ceny, uniemożliwia poprawienie jakości monet polskich, a w konsekwencji zmusza do […]

Skarga

Obszerną skargę w związku ze złą jakością monety złożyli już w 1395—1396 r. rajcy krakowscy; zaadresowali ją nie do króla, zainteresowanego w płynącym stąd zysku, lecz do Rady Królestwa Polskiego, jako czynnika zdolnego widocznie do wywarcia odpowiedniego nacisku. Złożony radzie memoriał zawiera nie tylko żale, lecz — i to przede wszystkim — konkretne propozycje naprawy […]

Rozwój banków

Dzięki ścisłej współpracy z partnerską siecią dystrybucji nastąpiło dalsze wzmocnienie Banku na pozycji lidera rynku kredytów samochodowych. Getin Noble Bank odnotował też dynamiczny wzrost sprzedaży w segmencie MSP (o 31,2% w ujęciu rok do roku) , a dodatkowo w zakresie działalności leasingowej – wzrost dystrybucji o 80,7% (r/r). Po trzech kwartałach 2010 roku saldo kredytów Banku wyniosło 30,9 mld PLN i była to wartość o 20,7% wyższa w porównaniu z początkiem bież. roku. Wzrost salda kredytów wpłynął na zwiększenie udziałów w rynku o 0,6 p.p. do poziomu 4,pięć% [...]
Read User's Comments

Ryzyko w finansach

Najlepszym i jednocześnie najbezpieczniejszym sposobem na uniknięcie ryzyka oraz pomnożenie zainwestowanych środków jest wybór produktu struktury-zowanego. Produkt taki to nowoczesna oferta inwestycyjna łącząca bezpieczeństwo, w postaci gwarancji wypłaty kapitału, z możliwością uzyskania wysokiego zysku, często dużo wyższego niż z lokaty bankowej. Tajemnica sukcesu produktu struktury-zowanego polega na jego konstrukcji, czyli strukturze (od tego pochodzi też jego nazwa). Część środków finansowych Klientów jest inwestowana w obligacje lub specjalnie wynegocjowane wysoko oprocentowane lokaty [...]
Read User's Comments

Ciekawe lokaty

Lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek, zwane także antybelkowymi, priorytetową furorę zaczęły robić w szczycie wojny depozytowej, na przełomie 2008 i 2009 r. Wraz z zakończeniem ostrej walki o oszczędności Mieszkańców Polski banki jednak z nich nie zrezygnowały. Na dzień dzisiejszy jest całkowicie znaczny wybór tego rodzaju depozytów. Przebierać można zarówno między oprocentowaniem, jak i terminami lokat z jednodniową kapitalizacją odsetek. Bo wbrew pozorom i nazywaniu tych lokat jednodniowymi [...]
Read User's Comments
pieniadzekasa finansowawszystko o kredytachpopularnosc kredytowpodzial kredytowdo czego sluza kredytykredyty mieszkaniowel 2auta z usabanki do przodubanki sie rozwijajabezpieczne inwestowaniebiznes erotycznybudzety samorzaducodzienne odsetkico to jest bikco wybracdodatkowe wsparciefinansowanie mieszkaniagdzie rozliczymy nasz podatekgielda samochodowa a biznesinformacje o bikinternetjakie powinno byc biuro rachunkowekilka slow o biurze rachunkowymkorzystne lokatykredyty hipoteczneleasing pozyczkowylokaty codziennemnogosc produktownasz podateknowa uslugao biurach rachunkowychoplacanie rachunkowpieniadzepieniadze na mieszkanieponoszenie ryzykaposzukiwanie pracy w interneciepozycjonowanie a biznespozyczanie pieniedzypraca w domuraporty biksprawozdaniaterminy platnosciwartosciowe lokatywlasne srodki przedsiebiorstwawspolne decyzjewyzsze zyskiwzrost wynagrodzeniazapomnij o rachunkachzastrzyk gotowkizdobywanie pieniedzyzgoda wspolmalzonkazlecenia stalezlotowka czy walutakasa finansowa l 2l 3kasa finansowa l 3l 4kasa finansowa l 4l 5kasa finansowa l 5l 6kasa finansowa l 6l 7kasa finansowa l 7l 8kasa finansowa l 8l 9kasa finansowa l 9l 10kasa finansowa l 10l 11kasa finansowa l 11cwiercgroszepolkwartnikobolel 12kasa finansowa l 12nowe monety kazimierzareforma kazimierzowskazroznicowane systemymoneta kujawskaprzylaczenie wschowyl 13kasa finansowa l 13denary kazimierza wielkiegoworeczki obrachunkowemincerz walterreforma 1337wielkie zelazol 14kasa finansowa l 14mutacja wartosci nominalnejsystem pieniezny kazimierza wielkiegomoneta lwowskakopawaga groszy praskichl 15kasa finansowa l 15grosze krakowskie a praskieklasyfikacja groszydewaluacja kwartnikowzatargi lokalnedzierzawa mennicyl 16kasa finansowa l 16falszowanie monetinsygnia kwartnikowdwie grupy kwartnikowkwartnikidzialalnosc mennicy krakowskiejl 17kasa finansowa l 17mennica krakowskaprodukcja groszyuzyskiwanie rajcowsprowadzanie srebraskargal 18kasa finansowa l 18trzy warunki bicia monetpolgrosze jagiellymale kwartnikikwartniki jagiellynowe monetyl 19kasa finansowa l 19reformy jagiellypolityka jagiellywladyslaw jagiellodenary malopolskiesmierc kazimierza wielkiegol 20kasa finansowa l 20ostatnia emisja groszarozrzucanie monetgrosze praskie w rosjiregis poloniestemple groszykowl 21kasa finansowa l 21ruskie polgroszebizancjumdenary miedzianeruskie miedziakimoneta ze wschodnich oberzyl 22kasa finansowa l 22ruskie denarkirestart mennicygatunki monet lokalnychdefinicja pieniadzadokumenty aplikacyjne