You are here: Home >Archive for the ‘Finansowa’ Category

Trzy warunki bicia monet

Rajcy otrzymali trudne zadanie doradzenia, jak należy bić monetę, by zachowane zostały trzy warunki: po pierwsze, by król ciągnął dochód menniczy; po drugie, by moneta utrzymywała przewidzianą próbę i wagą, by była trwała i wartościowa, przyjmowana w całym królestwie; po trzecie wreszcie, by nigdy nie zachodziła potrzeba stosowania tak zwanych dopłat. Kwestionariusz ten ujawnia najistotniejsze […]

Półgrosze Jagiełły

Prócz wyobrażeń i legend półgrosze Jagiełły nosiły przeważnie także sygle mennicze, umieszczane pod koroną; stanowiły one i stanowią klucz do dokładnego określenia momentu powstania danej monety. Sygle te prawie z reguły są inicjałami imion aktualnych kierowników lub dzierżawców mennicy koronnej, których większość jest znana również ze współczesnych źródeł pisanych. Mamy tu więc litery „P” — […]

Małe kwartniki

„Małe kwartniki” zostały utworzone w 1393 r. Pół-grosze w roku następnym. Oba gatunki uzyskały charakterystyczne dla nich stemple, które nie uległy większym zmianom przez cały czas ich produkcji. I tak na „małych kwartnikach” (trzeciakach) widnieje z reguły po jednej stronie orzeł, po drugiej zaś tarcza z podwójnym krzyżem, dynastycznym godłem jagiellońskim, któremu towarzyszą niekiedy punkty […]

Kwartniki Jagiełły

Nowe „kwartniki” Jagiełły, o średniej wadze początkowo około 0,6—0,7 grama i niskiej próbie srebra, oscylującej około wskaźnika 0,300, reprezentowały już całkiem odrębną, mniej wartościową jednostkę pieniężną. Zaczęto je wybijać w 1393 r., od razu w bardzo pokaźnych ilościach. Początkowo, w myśl założenia, stanowiła ona ekwiwalent ćwierci grosza, a zatem 4 denarów, rychło jednak, bo już […]

Nowe monety

Podjęte reformy przyniosły w wyniku utworzenie dwóch nowych gatunków monet: półgroszy oraz tak zwanych małych kwartników. Oznaczało to w pewnym stopniu powtórzenie systemu Kazimierza Wielkiego, półgrosz bowiem jako 1/96 grzywny odpowiadał kazimierzowskiemu kwartnikowi, „mały kwartnik” zaś, stanowiący nominalnie połowę półgrosza, tworzył odpowiednik kazimierzowskiego ćwierćgrosza. W układzie tym wszelako nie sięgnięto już po naczelną jednostkę monetarną, […]

Rozwój banków

Dzięki ścisłej współpracy z partnerską siecią dystrybucji nastąpiło dalsze wzmocnienie Banku na pozycji lidera rynku kredytów samochodowych. Getin Noble Bank odnotował też dynamiczny wzrost sprzedaży w segmencie MSP (o 31,2% w ujęciu rok do roku) , a dodatkowo w zakresie działalności leasingowej – wzrost dystrybucji o 80,7% (r/r). Po trzech kwartałach 2010 roku saldo kredytów Banku wyniosło 30,9 mld PLN i była to wartość o 20,7% wyższa w porównaniu z początkiem bież. roku. Wzrost salda kredytów wpłynął na zwiększenie udziałów w rynku o 0,6 p.p. do poziomu 4,pięć% [...]
Read User's Comments

Ryzyko w finansach

Najlepszym i jednocześnie najbezpieczniejszym sposobem na uniknięcie ryzyka oraz pomnożenie zainwestowanych środków jest wybór produktu struktury-zowanego. Produkt taki to nowoczesna oferta inwestycyjna łącząca bezpieczeństwo, w postaci gwarancji wypłaty kapitału, z możliwością uzyskania wysokiego zysku, często dużo wyższego niż z lokaty bankowej. Tajemnica sukcesu produktu struktury-zowanego polega na jego konstrukcji, czyli strukturze (od tego pochodzi też jego nazwa). Część środków finansowych Klientów jest inwestowana w obligacje lub specjalnie wynegocjowane wysoko oprocentowane lokaty [...]
Read User's Comments

Ciekawe lokaty

Lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek, zwane także antybelkowymi, priorytetową furorę zaczęły robić w szczycie wojny depozytowej, na przełomie 2008 i 2009 r. Wraz z zakończeniem ostrej walki o oszczędności Mieszkańców Polski banki jednak z nich nie zrezygnowały. Na dzień dzisiejszy jest całkowicie znaczny wybór tego rodzaju depozytów. Przebierać można zarówno między oprocentowaniem, jak i terminami lokat z jednodniową kapitalizacją odsetek. Bo wbrew pozorom i nazywaniu tych lokat jednodniowymi [...]
Read User's Comments
pieniadzekasa finansowawszystko o kredytachpopularnosc kredytowpodzial kredytowdo czego sluza kredytykredyty mieszkaniowel 2auta z usabanki do przodubanki sie rozwijajabezpieczne inwestowaniebiznes erotycznybudzety samorzaducodzienne odsetkico to jest bikco wybracdodatkowe wsparciefinansowanie mieszkaniagdzie rozliczymy nasz podatekgielda samochodowa a biznesinformacje o bikinternetjakie powinno byc biuro rachunkowekilka slow o biurze rachunkowymkorzystne lokatykredyty hipoteczneleasing pozyczkowylokaty codziennemnogosc produktownasz podateknowa uslugao biurach rachunkowychoplacanie rachunkowpieniadzepieniadze na mieszkanieponoszenie ryzykaposzukiwanie pracy w interneciepozycjonowanie a biznespozyczanie pieniedzypraca w domuraporty biksprawozdaniaterminy platnosciwartosciowe lokatywlasne srodki przedsiebiorstwawspolne decyzjewyzsze zyskiwzrost wynagrodzeniazapomnij o rachunkachzastrzyk gotowkizdobywanie pieniedzyzgoda wspolmalzonkazlecenia stalezlotowka czy walutakasa finansowa l 2l 3kasa finansowa l 3l 4kasa finansowa l 4l 5kasa finansowa l 5l 6kasa finansowa l 6l 7kasa finansowa l 7l 8kasa finansowa l 8l 9kasa finansowa l 9l 10kasa finansowa l 10l 11kasa finansowa l 11cwiercgroszepolkwartnikobolel 12kasa finansowa l 12nowe monety kazimierzareforma kazimierzowskazroznicowane systemymoneta kujawskaprzylaczenie wschowyl 13kasa finansowa l 13denary kazimierza wielkiegoworeczki obrachunkowemincerz walterreforma 1337wielkie zelazol 14kasa finansowa l 14mutacja wartosci nominalnejsystem pieniezny kazimierza wielkiegomoneta lwowskakopawaga groszy praskichl 15kasa finansowa l 15grosze krakowskie a praskieklasyfikacja groszydewaluacja kwartnikowzatargi lokalnedzierzawa mennicyl 16kasa finansowa l 16falszowanie monetinsygnia kwartnikowdwie grupy kwartnikowkwartnikidzialalnosc mennicy krakowskiejl 17kasa finansowa l 17mennica krakowskaprodukcja groszyuzyskiwanie rajcowsprowadzanie srebraskargal 18kasa finansowa l 18trzy warunki bicia monetpolgrosze jagiellymale kwartnikikwartniki jagiellynowe monetyl 19kasa finansowa l 19reformy jagiellypolityka jagiellywladyslaw jagiellodenary malopolskiesmierc kazimierza wielkiegol 20kasa finansowa l 20ostatnia emisja groszarozrzucanie monetgrosze praskie w rosjiregis poloniestemple groszykowl 21kasa finansowa l 21ruskie polgroszebizancjumdenary miedzianeruskie miedziakimoneta ze wschodnich oberzyl 22kasa finansowa l 22ruskie denarkirestart mennicygatunki monet lokalnychdefinicja pieniadzadokumenty aplikacyjne