You are here: Home >Archive for the ‘Finansowa’ Category

Ostatnia emisja grosza

Jest nader prawdopodobne, że ostatnia emisja groszy krakowskich trafiła wprost z mennicy na pochód żałobny ciągnący po śmierci Kazimierza Wielkiego ulicami podwawelskimi. Uroczystość tę, zorganizowaną przez Ludwika Węgierskiego już po pogrzebie króla, opisał dokładnie i barwnie Janko z Czarnkowa, świadek naoczny owych wydarzeń. Wedle jego relacji jeden z uczestników orszaku idący przed marami rozsypywał szczodrze […]

Rozrzucanie monet

Rozrzucanie monet wśród tłumu jest obyczajem sięgającym czasów starożytnych, a stosowanym także znacznie później, aż do XIX stulecia. W ten sposób byli honorowani najmożniejsi władcy, cesarze i papieże, raczej zresztą z okazji uroczystych wjazdów i koronacji niż przy pogrzebach. Rozsypywano wtedy, lub władcy ci własnoręcznie rzucali w tłum, zazwyczaj duże monety srebrne, a nawet złote. […]

Grosze praskie w Rosji

Pewną osobliwość natomiast wykazują obiegające na Rusi Czerwonej grosze praskie, które stosunkowo często ulegały oberżnięciu, niekiedy bardzo znacznemu. Zjawisko to nie zostało dotąd w pełni wyjaśnione ze względu na brak dostatecznej liczby danych pomiarowych, niewątpliwie jednak istota jego nie polegała tylko na „normalnym” obcinaniu monet, jak to się działo w różnych krajach, że wspomnimy chociażby […]

Regis polonie

Pomieszczony w otoku groszyków napis „Regis Polonie” jest jedynym elementem ich stempli określającym godność władcy Polski. Po stronie odwrotnej bowiem monety te przedstawiają Lwa wspiętego w lewo, a więc godło terytorialne Rusi Czerwonej, podczas gdy Orzeł polski nie został w ogóle pomieszczony. Napis otokowy rewersu stwierdza też wyraźnie, że jest to „Moneta Domini Russie K(asimiri)”. […]

Stemple groszyków

Stemple groszyków różnią się zasadniczo od stempli kwartników Kazimierza. W awersie noszą inicjał „K” pod koroną w czworolistnej obwódce, a więc ten sam motyw, który występuje także na monetach miedzianych, niekiedy też z podobnymi znakami menniczymi. Obwódka taka nie ma analogii w mennictwie polskim ani też czeskim lub węgierskim. Próbowano przeto objaśniać jej pochodzenie nawet […]

Rozwój banków

Dzięki ścisłej współpracy z partnerską siecią dystrybucji nastąpiło dalsze wzmocnienie Banku na pozycji lidera rynku kredytów samochodowych. Getin Noble Bank odnotował też dynamiczny wzrost sprzedaży w segmencie MSP (o 31,2% w ujęciu rok do roku) , a dodatkowo w zakresie działalności leasingowej – wzrost dystrybucji o 80,7% (r/r). Po trzech kwartałach 2010 roku saldo kredytów Banku wyniosło 30,9 mld PLN i była to wartość o 20,7% wyższa w porównaniu z początkiem bież. roku. Wzrost salda kredytów wpłynął na zwiększenie udziałów w rynku o 0,6 p.p. do poziomu 4,pięć% [...]
Read User's Comments

Ryzyko w finansach

Najlepszym i jednocześnie najbezpieczniejszym sposobem na uniknięcie ryzyka oraz pomnożenie zainwestowanych środków jest wybór produktu struktury-zowanego. Produkt taki to nowoczesna oferta inwestycyjna łącząca bezpieczeństwo, w postaci gwarancji wypłaty kapitału, z możliwością uzyskania wysokiego zysku, często dużo wyższego niż z lokaty bankowej. Tajemnica sukcesu produktu struktury-zowanego polega na jego konstrukcji, czyli strukturze (od tego pochodzi też jego nazwa). Część środków finansowych Klientów jest inwestowana w obligacje lub specjalnie wynegocjowane wysoko oprocentowane lokaty [...]
Read User's Comments

Ciekawe lokaty

Lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek, zwane także antybelkowymi, priorytetową furorę zaczęły robić w szczycie wojny depozytowej, na przełomie 2008 i 2009 r. Wraz z zakończeniem ostrej walki o oszczędności Mieszkańców Polski banki jednak z nich nie zrezygnowały. Na dzień dzisiejszy jest całkowicie znaczny wybór tego rodzaju depozytów. Przebierać można zarówno między oprocentowaniem, jak i terminami lokat z jednodniową kapitalizacją odsetek. Bo wbrew pozorom i nazywaniu tych lokat jednodniowymi [...]
Read User's Comments
pieniadzekasa finansowawszystko o kredytachpopularnosc kredytowpodzial kredytowdo czego sluza kredytykredyty mieszkaniowel 2auta z usabanki do przodubanki sie rozwijajabezpieczne inwestowaniebiznes erotycznybudzety samorzaducodzienne odsetkico to jest bikco wybracdodatkowe wsparciefinansowanie mieszkaniagdzie rozliczymy nasz podatekgielda samochodowa a biznesinformacje o bikinternetjakie powinno byc biuro rachunkowekilka slow o biurze rachunkowymkorzystne lokatykredyty hipoteczneleasing pozyczkowylokaty codziennemnogosc produktownasz podateknowa uslugao biurach rachunkowychoplacanie rachunkowpieniadzepieniadze na mieszkanieponoszenie ryzykaposzukiwanie pracy w interneciepozycjonowanie a biznespozyczanie pieniedzypraca w domuraporty biksprawozdaniaterminy platnosciwartosciowe lokatywlasne srodki przedsiebiorstwawspolne decyzjewyzsze zyskiwzrost wynagrodzeniazapomnij o rachunkachzastrzyk gotowkizdobywanie pieniedzyzgoda wspolmalzonkazlecenia stalezlotowka czy walutakasa finansowa l 2l 3kasa finansowa l 3l 4kasa finansowa l 4l 5kasa finansowa l 5l 6kasa finansowa l 6l 7kasa finansowa l 7l 8kasa finansowa l 8l 9kasa finansowa l 9l 10kasa finansowa l 10l 11kasa finansowa l 11cwiercgroszepolkwartnikobolel 12kasa finansowa l 12nowe monety kazimierzareforma kazimierzowskazroznicowane systemymoneta kujawskaprzylaczenie wschowyl 13kasa finansowa l 13denary kazimierza wielkiegoworeczki obrachunkowemincerz walterreforma 1337wielkie zelazol 14kasa finansowa l 14mutacja wartosci nominalnejsystem pieniezny kazimierza wielkiegomoneta lwowskakopawaga groszy praskichl 15kasa finansowa l 15grosze krakowskie a praskieklasyfikacja groszydewaluacja kwartnikowzatargi lokalnedzierzawa mennicyl 16kasa finansowa l 16falszowanie monetinsygnia kwartnikowdwie grupy kwartnikowkwartnikidzialalnosc mennicy krakowskiejl 17kasa finansowa l 17mennica krakowskaprodukcja groszyuzyskiwanie rajcowsprowadzanie srebraskargal 18kasa finansowa l 18trzy warunki bicia monetpolgrosze jagiellymale kwartnikikwartniki jagiellynowe monetyl 19kasa finansowa l 19reformy jagiellypolityka jagiellywladyslaw jagiellodenary malopolskiesmierc kazimierza wielkiegol 20kasa finansowa l 20ostatnia emisja groszarozrzucanie monetgrosze praskie w rosjiregis poloniestemple groszykowl 21kasa finansowa l 21ruskie polgroszebizancjumdenary miedzianeruskie miedziakimoneta ze wschodnich oberzyl 22kasa finansowa l 22ruskie denarkirestart mennicygatunki monet lokalnychdefinicja pieniadzadokumenty aplikacyjne