You are here: Home >Archive for the ‘Finansowa’ Category

Ruskie półgrosze

Półgrosze ruskie Kazimierza Wielkiego, a także następnych władców aż do końca XIV w., z reguły nazywa się w literaturze „kwartnikami”. Termin ten przyjęto przez analogią do kwartników koronnych Kazimierza, z którymi monety ruskie są istotnie zbieżne pod względem wagi i przybliżonej wartości. Mimo to brak podstaw do rozciągania także na nie określenia „kwartniki”, którego na […]

Bizancjum

W kręgu bizantyjsko-muzułmańskim obowiązywała odmienna doktryna monetarna. Miedź stanowiła tam od dawien dawna jeden z uznanych i powszechnie akceptowanych w obrocie metali menniczych, używany obok złota i srebra, czy to w postaci czystej, czy też w stopie z cyną, a więc w postaci brązu lub — rzadziej — w stopie z cynkiem, czyli w postaci […]

Denary miedziane

W literaturze polskiej, a także rosyjskiej i ukraińskiej utarło się dla tych monet określenie „denary miedziane”. Istotnie, w źródłach łacińskich noszą one nazwę „denarów”, jest jednak prawdopodobne, że w mowie potocznej określano je innym mianem. Warto przypomnieć, iż w kręgu bizantyjsko-muzułmańskim przyjęły się dla wszystkich monet miedzianych nazwy pochodzące z jednego pnia, którym był łaciński […]

Ruskie miedziaki

Wszystkie miedziaki ruskie Kazimierza Wielkiego., znane w dość licznych odmianach, noszą te same zasadnicze motywy stempli: po jednej stronie litera „K” pod koroną, po drugiej korona, niekiedy w towarzystwie mniejszych liter „K” lub „KRP”. Po obu stronach te podstawowe symbole ujęte są zazwyczaj w charakterystyczne, czterołukowe obwódki, a nadto występują przy nich znaki, zapewne mennicze, […]

Moneta ze wschodnich oberży

Rozszerzenie państwa Kazimierza Wielkiego w wyniku wypraw na Ruś Halicką podejmowany w 1340 r. i 1349 r. znalazło odzwierciedlenie między innymi na płaszczyźnie stosunków monetarnych. Obrazują one z jednej strony znaczny stopień odrębności tego obszaru w dobie rządów Kazimierza, z drugiej zaś — postępujący proces integracji ziem ruskich i polskich dokonywający się u schyłku XIV […]

Rozwój banków

Dzięki ścisłej współpracy z partnerską siecią dystrybucji nastąpiło dalsze wzmocnienie Banku na pozycji lidera rynku kredytów samochodowych. Getin Noble Bank odnotował też dynamiczny wzrost sprzedaży w segmencie MSP (o 31,2% w ujęciu rok do roku) , a dodatkowo w zakresie działalności leasingowej – wzrost dystrybucji o 80,7% (r/r). Po trzech kwartałach 2010 roku saldo kredytów Banku wyniosło 30,9 mld PLN i była to wartość o 20,7% wyższa w porównaniu z początkiem bież. roku. Wzrost salda kredytów wpłynął na zwiększenie udziałów w rynku o 0,6 p.p. do poziomu 4,pięć% [...]
Read User's Comments

Ryzyko w finansach

Najlepszym i jednocześnie najbezpieczniejszym sposobem na uniknięcie ryzyka oraz pomnożenie zainwestowanych środków jest wybór produktu struktury-zowanego. Produkt taki to nowoczesna oferta inwestycyjna łącząca bezpieczeństwo, w postaci gwarancji wypłaty kapitału, z możliwością uzyskania wysokiego zysku, często dużo wyższego niż z lokaty bankowej. Tajemnica sukcesu produktu struktury-zowanego polega na jego konstrukcji, czyli strukturze (od tego pochodzi też jego nazwa). Część środków finansowych Klientów jest inwestowana w obligacje lub specjalnie wynegocjowane wysoko oprocentowane lokaty [...]
Read User's Comments

Ciekawe lokaty

Lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek, zwane także antybelkowymi, priorytetową furorę zaczęły robić w szczycie wojny depozytowej, na przełomie 2008 i 2009 r. Wraz z zakończeniem ostrej walki o oszczędności Mieszkańców Polski banki jednak z nich nie zrezygnowały. Na dzień dzisiejszy jest całkowicie znaczny wybór tego rodzaju depozytów. Przebierać można zarówno między oprocentowaniem, jak i terminami lokat z jednodniową kapitalizacją odsetek. Bo wbrew pozorom i nazywaniu tych lokat jednodniowymi [...]
Read User's Comments
pieniadzekasa finansowawszystko o kredytachpopularnosc kredytowpodzial kredytowdo czego sluza kredytykredyty mieszkaniowel 2auta z usabanki do przodubanki sie rozwijajabezpieczne inwestowaniebiznes erotycznybudzety samorzaducodzienne odsetkico to jest bikco wybracdodatkowe wsparciefinansowanie mieszkaniagdzie rozliczymy nasz podatekgielda samochodowa a biznesinformacje o bikinternetjakie powinno byc biuro rachunkowekilka slow o biurze rachunkowymkorzystne lokatykredyty hipoteczneleasing pozyczkowylokaty codziennemnogosc produktownasz podateknowa uslugao biurach rachunkowychoplacanie rachunkowpieniadzepieniadze na mieszkanieponoszenie ryzykaposzukiwanie pracy w interneciepozycjonowanie a biznespozyczanie pieniedzypraca w domuraporty biksprawozdaniaterminy platnosciwartosciowe lokatywlasne srodki przedsiebiorstwawspolne decyzjewyzsze zyskiwzrost wynagrodzeniazapomnij o rachunkachzastrzyk gotowkizdobywanie pieniedzyzgoda wspolmalzonkazlecenia stalezlotowka czy walutakasa finansowa l 2l 3kasa finansowa l 3l 4kasa finansowa l 4l 5kasa finansowa l 5l 6kasa finansowa l 6l 7kasa finansowa l 7l 8kasa finansowa l 8l 9kasa finansowa l 9l 10kasa finansowa l 10l 11kasa finansowa l 11cwiercgroszepolkwartnikobolel 12kasa finansowa l 12nowe monety kazimierzareforma kazimierzowskazroznicowane systemymoneta kujawskaprzylaczenie wschowyl 13kasa finansowa l 13denary kazimierza wielkiegoworeczki obrachunkowemincerz walterreforma 1337wielkie zelazol 14kasa finansowa l 14mutacja wartosci nominalnejsystem pieniezny kazimierza wielkiegomoneta lwowskakopawaga groszy praskichl 15kasa finansowa l 15grosze krakowskie a praskieklasyfikacja groszydewaluacja kwartnikowzatargi lokalnedzierzawa mennicyl 16kasa finansowa l 16falszowanie monetinsygnia kwartnikowdwie grupy kwartnikowkwartnikidzialalnosc mennicy krakowskiejl 17kasa finansowa l 17mennica krakowskaprodukcja groszyuzyskiwanie rajcowsprowadzanie srebraskargal 18kasa finansowa l 18trzy warunki bicia monetpolgrosze jagiellymale kwartnikikwartniki jagiellynowe monetyl 19kasa finansowa l 19reformy jagiellypolityka jagiellywladyslaw jagiellodenary malopolskiesmierc kazimierza wielkiegol 20kasa finansowa l 20ostatnia emisja groszarozrzucanie monetgrosze praskie w rosjiregis poloniestemple groszykowl 21kasa finansowa l 21ruskie polgroszebizancjumdenary miedzianeruskie miedziakimoneta ze wschodnich oberzyl 22kasa finansowa l 22ruskie denarkirestart mennicygatunki monet lokalnychdefinicja pieniadzadokumenty aplikacyjne