You are here: Home >Archive for the ‘Finansowa’ Category

Ruskie denarki

Już Kazimierz Stronczyński stwierdzał, iż „ruskie denarki jako z miedzi wybijane stanowią ważne zboczenie w numizmatyce średniowiekowej i są dowodem odmiennych potrzeb handlowych tego kraju”. Istotnie, takiego rodzaju tworzywa menniczego nie stosowano współcześnie w monetach koronnych, które nawet przy bardzo niekiedy niskiej próbie reprezentowały przecież monetą „srebrną”. Podobnie było w Czechach i na Węgrzech, a […]

Restart mennicy

Ponowne uruchomienie mennicy krakowskiej nastąpiło między 1431 r. a 1434 r., widocznie za zgodą Rady, Bito znów denary oraz półgrosze. Produkcję tę, ale już tylko w zakresie drobnej monety, kontynuowano także po śmierci Jagiełły, przez cały okres panowania Władysława III, gdy rzeczywiste rządy w kraju sprawowali możni z biskupem Oleśnickim na czele. Na okres ten […]

Gatunki monet lokalnych

Lokalne monety w początkowym okresie ich produkcji, za Kazimierza Wielkiego i za Ludwika Węgierskiego, składały się z dwóch różnych gatunków: miedzianych denarów oraz srebrnych półgroszy. Oba gatunki nastręczają wiele dotąd nie rozwiązanych, a przynajmniej nie w pełni rozwiązanych zagadnień. Już sama data zorganizowania tej produkcji jest przedmiotem dyskusji, podobnie jak warunki gospodarcze, a także polityczne, […]

Definicja pieniądza

Pierwsza doktryna, uformowana za czasów karolińskich i rozwijana w pismach zachodnich teoretyków pieniądza, dopuszczała jako tworzywo mennicze będące właściwym nośnikiem wartości tylko kruszce szlachetne, srebro, a później też złoto. Miedź, jeśli -była praktycznie używana do produkcji monet, to tylko jako dodatek, domieszka obniżająca w zasadzie jakość i wartość monety, która nawet w wypadkach dominowania tego […]

Dokumenty aplikacyjne

Warto poświęcić trochę czasu i wysiłku, aby właściwie przygotować dokumenty aplikacyjne. Przyszły pracodawca dokonuje wstępnej klasyfikacji kandydatów na podstawie dokumentów aplikacyjnych, dlatego dołóżmy wszelkich starań aby wyglądały one najlepiej. Pracodawca zawsze wymaga przesłania curriculum vitae czyli życiorysu. Zawiera on podstawowe dane osobowe osoby ubiegającej się o pracę, jej kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz zdobyte umiejętności. W […]

Rozwój banków

Dzięki ścisłej współpracy z partnerską siecią dystrybucji nastąpiło dalsze wzmocnienie Banku na pozycji lidera rynku kredytów samochodowych. Getin Noble Bank odnotował też dynamiczny wzrost sprzedaży w segmencie MSP (o 31,2% w ujęciu rok do roku) , a dodatkowo w zakresie działalności leasingowej – wzrost dystrybucji o 80,7% (r/r). Po trzech kwartałach 2010 roku saldo kredytów Banku wyniosło 30,9 mld PLN i była to wartość o 20,7% wyższa w porównaniu z początkiem bież. roku. Wzrost salda kredytów wpłynął na zwiększenie udziałów w rynku o 0,6 p.p. do poziomu 4,pięć% [...]
Read User's Comments

Ryzyko w finansach

Najlepszym i jednocześnie najbezpieczniejszym sposobem na uniknięcie ryzyka oraz pomnożenie zainwestowanych środków jest wybór produktu struktury-zowanego. Produkt taki to nowoczesna oferta inwestycyjna łącząca bezpieczeństwo, w postaci gwarancji wypłaty kapitału, z możliwością uzyskania wysokiego zysku, często dużo wyższego niż z lokaty bankowej. Tajemnica sukcesu produktu struktury-zowanego polega na jego konstrukcji, czyli strukturze (od tego pochodzi też jego nazwa). Część środków finansowych Klientów jest inwestowana w obligacje lub specjalnie wynegocjowane wysoko oprocentowane lokaty [...]
Read User's Comments

Ciekawe lokaty

Lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek, zwane także antybelkowymi, priorytetową furorę zaczęły robić w szczycie wojny depozytowej, na przełomie 2008 i 2009 r. Wraz z zakończeniem ostrej walki o oszczędności Mieszkańców Polski banki jednak z nich nie zrezygnowały. Na dzień dzisiejszy jest całkowicie znaczny wybór tego rodzaju depozytów. Przebierać można zarówno między oprocentowaniem, jak i terminami lokat z jednodniową kapitalizacją odsetek. Bo wbrew pozorom i nazywaniu tych lokat jednodniowymi [...]
Read User's Comments
pieniadzekasa finansowawszystko o kredytachpopularnosc kredytowpodzial kredytowdo czego sluza kredytykredyty mieszkaniowel 2auta z usabanki do przodubanki sie rozwijajabezpieczne inwestowaniebiznes erotycznybudzety samorzaducodzienne odsetkico to jest bikco wybracdodatkowe wsparciefinansowanie mieszkaniagdzie rozliczymy nasz podatekgielda samochodowa a biznesinformacje o bikinternetjakie powinno byc biuro rachunkowekilka slow o biurze rachunkowymkorzystne lokatykredyty hipoteczneleasing pozyczkowylokaty codziennemnogosc produktownasz podateknowa uslugao biurach rachunkowychoplacanie rachunkowpieniadzepieniadze na mieszkanieponoszenie ryzykaposzukiwanie pracy w interneciepozycjonowanie a biznespozyczanie pieniedzypraca w domuraporty biksprawozdaniaterminy platnosciwartosciowe lokatywlasne srodki przedsiebiorstwawspolne decyzjewyzsze zyskiwzrost wynagrodzeniazapomnij o rachunkachzastrzyk gotowkizdobywanie pieniedzyzgoda wspolmalzonkazlecenia stalezlotowka czy walutakasa finansowa l 2l 3kasa finansowa l 3l 4kasa finansowa l 4l 5kasa finansowa l 5l 6kasa finansowa l 6l 7kasa finansowa l 7l 8kasa finansowa l 8l 9kasa finansowa l 9l 10kasa finansowa l 10l 11kasa finansowa l 11cwiercgroszepolkwartnikobolel 12kasa finansowa l 12nowe monety kazimierzareforma kazimierzowskazroznicowane systemymoneta kujawskaprzylaczenie wschowyl 13kasa finansowa l 13denary kazimierza wielkiegoworeczki obrachunkowemincerz walterreforma 1337wielkie zelazol 14kasa finansowa l 14mutacja wartosci nominalnejsystem pieniezny kazimierza wielkiegomoneta lwowskakopawaga groszy praskichl 15kasa finansowa l 15grosze krakowskie a praskieklasyfikacja groszydewaluacja kwartnikowzatargi lokalnedzierzawa mennicyl 16kasa finansowa l 16falszowanie monetinsygnia kwartnikowdwie grupy kwartnikowkwartnikidzialalnosc mennicy krakowskiejl 17kasa finansowa l 17mennica krakowskaprodukcja groszyuzyskiwanie rajcowsprowadzanie srebraskargal 18kasa finansowa l 18trzy warunki bicia monetpolgrosze jagiellymale kwartnikikwartniki jagiellynowe monetyl 19kasa finansowa l 19reformy jagiellypolityka jagiellywladyslaw jagiellodenary malopolskiesmierc kazimierza wielkiegol 20kasa finansowa l 20ostatnia emisja groszarozrzucanie monetgrosze praskie w rosjiregis poloniestemple groszykowl 21kasa finansowa l 21ruskie polgroszebizancjumdenary miedzianeruskie miedziakimoneta ze wschodnich oberzyl 22kasa finansowa l 22ruskie denarkirestart mennicygatunki monet lokalnychdefinicja pieniadzadokumenty aplikacyjne