You are here: Home > Finansowa > Klasyfikacja groszy

Klasyfikacja groszy

W każdym bądź razie klasyfikując grosze krakowskie według widniejących na nich inskrypcji i znaków, ogółem wyróżniono co najmniej 22 odmiany awersu ich stempli i co najmniej 12 odmian rewersu; przy zachowanej liczbie zaledwie około czterdziestu egzemplarzy świadczy to o bardzo znacznym zróżnicowaniu owych groszy, a więc i o dość wydajnej produkcji menniczej. Niestety nie ma sposobu określenia choćby w przybliżeniu jej globalnej skali; można tylko wyciągnąć wniosek, iż produkcja ta była stosunkowo intensywna, lecz krótkotrwała. Daty rozpoczęcia produkcji groszy krakowskich wypada domyślać się nie wcześniej niż. w 1367 r., ale chyba i niewiele później. Najbardziej prawdopodobne wydaje się, iż zostały one utworzone wkrótce po kwartnikach, a na pewno przed okresem daleko posuniętej ich deprecjacji, która — jak wiemy — nastąpiła najpóźniej w 1369 r. W stosunku do kwartnika grosze stanowiły oczywiście jednostkę pieniężną dwukrotnie większą, co wykazują też pomiary ich wagi, aczkolwiek i w tym wypadku wahania ciężaru poszczególnych okazów są bardzo znaczne. Średnia waga 38 znanych nam egzemplarzy groszy krakowskich wynosi 3,1—3,2 grama, najcięższe okazy sięgają 3,4 grama, najlżejsze zaledwie 2,6 grama. Nie wiemy, czy różnice owe wynikają tylko z niedokładności pracy mennicy, czy też wyrażają istotny proces deprecjacji groszy, analogiczny i równoległy do dewaluacji kwartników. Być może w grę wchodziły oba te czynniki, podobnie jak w wypadku groszy praskich.

Comments are closed.

pieniadzekasa finansowawszystko o kredytachpopularnosc kredytowpodzial kredytowdo czego sluza kredytykredyty mieszkaniowel 2auta z usabanki do przodubanki sie rozwijajabezpieczne inwestowaniebiznes erotycznybudzety samorzaducodzienne odsetkico to jest bikco wybracdodatkowe wsparciefinansowanie mieszkaniagdzie rozliczymy nasz podatekgielda samochodowa a biznesinformacje o bikinternetjakie powinno byc biuro rachunkowekilka slow o biurze rachunkowymkorzystne lokatykredyty hipoteczneleasing pozyczkowylokaty codziennemnogosc produktownasz podateknowa uslugao biurach rachunkowychoplacanie rachunkowpieniadzepieniadze na mieszkanieponoszenie ryzykaposzukiwanie pracy w interneciepozycjonowanie a biznespozyczanie pieniedzypraca w domuraporty biksprawozdaniaterminy platnosciwartosciowe lokatywlasne srodki przedsiebiorstwawspolne decyzjewyzsze zyskiwzrost wynagrodzeniazapomnij o rachunkachzastrzyk gotowkizdobywanie pieniedzyzgoda wspolmalzonkazlecenia stalezlotowka czy walutakasa finansowa l 2l 3kasa finansowa l 3l 4kasa finansowa l 4l 5kasa finansowa l 5l 6kasa finansowa l 6l 7kasa finansowa l 7l 8kasa finansowa l 8l 9kasa finansowa l 9l 10kasa finansowa l 10l 11kasa finansowa l 11cwiercgroszepolkwartnikobolel 12kasa finansowa l 12nowe monety kazimierzareforma kazimierzowskazroznicowane systemymoneta kujawskaprzylaczenie wschowyl 13kasa finansowa l 13denary kazimierza wielkiegoworeczki obrachunkowemincerz walterreforma 1337wielkie zelazol 14kasa finansowa l 14mutacja wartosci nominalnejsystem pieniezny kazimierza wielkiegomoneta lwowskakopawaga groszy praskichl 15kasa finansowa l 15grosze krakowskie a praskieklasyfikacja groszydewaluacja kwartnikowzatargi lokalnedzierzawa mennicyl 16kasa finansowa l 16falszowanie monetinsygnia kwartnikowdwie grupy kwartnikowkwartnikidzialalnosc mennicy krakowskiejl 17kasa finansowa l 17mennica krakowskaprodukcja groszyuzyskiwanie rajcowsprowadzanie srebraskargal 18kasa finansowa l 18trzy warunki bicia monetpolgrosze jagiellymale kwartnikikwartniki jagiellynowe monetyl 19kasa finansowa l 19reformy jagiellypolityka jagiellywladyslaw jagiellodenary malopolskiesmierc kazimierza wielkiegol 20kasa finansowa l 20ostatnia emisja groszarozrzucanie monetgrosze praskie w rosjiregis poloniestemple groszykowl 21kasa finansowa l 21ruskie polgroszebizancjumdenary miedzianeruskie miedziakimoneta ze wschodnich oberzyl 22kasa finansowa l 22ruskie denarkirestart mennicygatunki monet lokalnychdefinicja pieniadzadokumenty aplikacyjne