You are here: Home > Finansowa > Kopa

Kopa

Kwotę określoną w kopach groszy można było odważać, a nie mozolnie odliczać, co stanowiło znaczne ułatwienie przy dużych płatnościach. Zarazem stosunek grzywny wagowej do grzywny obrachunkowej, złożonej z 48 groszy, wyrażał się jako 60:48, czyli jak 5:4. Ten prosty wskaźnik umożliwiał odważanie, przy zastosowaniu bardzo łatwego przeliczenia, także kwot wyrażanych w grzywnach obrachunkowych; na przykład 100 grzywien obrachunkowych uzyskiwano, kładąc na wagę 80 grzywien groszy. Było to nie tylko ułatwienie techniczne, ale co ważniejsze: zabezpieczenie przed masowym wyławianiem, z obiegu egzemplarzy cięższych, czego nie można by uniknąć, gdyby każdą większą transakcję przeprowadzano poprzez odliczanie tysięcy sztuk groszy. Przy metodzie odważania grzywien czy też kop zabieg wychwytywania najlepszych okazów, a płacenia najgorszymi stawał się oczywiście bezcelowy; mógł on mieć miejsce jedynie przy drobniejszych opłatach, dokonywanych z konieczności za pomocą liczenia monet, co było mniej groźne dla całokształtu gospodarki pieniężnej. Powyższe przypuszczenia nie mają niestety bezpośrednich poświadczeń w źródłach, które by ilustrowały funkcjonowanie tego mechanizmu.

Comments are closed.

pieniadzekasa finansowawszystko o kredytachpopularnosc kredytowpodzial kredytowdo czego sluza kredytykredyty mieszkaniowel 2auta z usabanki do przodubanki sie rozwijajabezpieczne inwestowaniebiznes erotycznybudzety samorzaducodzienne odsetkico to jest bikco wybracdodatkowe wsparciefinansowanie mieszkaniagdzie rozliczymy nasz podatekgielda samochodowa a biznesinformacje o bikinternetjakie powinno byc biuro rachunkowekilka slow o biurze rachunkowymkorzystne lokatykredyty hipoteczneleasing pozyczkowylokaty codziennemnogosc produktownasz podateknowa uslugao biurach rachunkowychoplacanie rachunkowpieniadzepieniadze na mieszkanieponoszenie ryzykaposzukiwanie pracy w interneciepozycjonowanie a biznespozyczanie pieniedzypraca w domuraporty biksprawozdaniaterminy platnosciwartosciowe lokatywlasne srodki przedsiebiorstwawspolne decyzjewyzsze zyskiwzrost wynagrodzeniazapomnij o rachunkachzastrzyk gotowkizdobywanie pieniedzyzgoda wspolmalzonkazlecenia stalezlotowka czy walutakasa finansowa l 2l 3kasa finansowa l 3l 4kasa finansowa l 4l 5kasa finansowa l 5l 6kasa finansowa l 6l 7kasa finansowa l 7l 8kasa finansowa l 8l 9kasa finansowa l 9l 10kasa finansowa l 10l 11kasa finansowa l 11cwiercgroszepolkwartnikobolel 12kasa finansowa l 12nowe monety kazimierzareforma kazimierzowskazroznicowane systemymoneta kujawskaprzylaczenie wschowyl 13kasa finansowa l 13denary kazimierza wielkiegoworeczki obrachunkowemincerz walterreforma 1337wielkie zelazol 14kasa finansowa l 14mutacja wartosci nominalnejsystem pieniezny kazimierza wielkiegomoneta lwowskakopawaga groszy praskichl 15kasa finansowa l 15grosze krakowskie a praskieklasyfikacja groszydewaluacja kwartnikowzatargi lokalnedzierzawa mennicyl 16kasa finansowa l 16falszowanie monetinsygnia kwartnikowdwie grupy kwartnikowkwartnikidzialalnosc mennicy krakowskiejl 17kasa finansowa l 17mennica krakowskaprodukcja groszyuzyskiwanie rajcowsprowadzanie srebraskargal 18kasa finansowa l 18trzy warunki bicia monetpolgrosze jagiellymale kwartnikikwartniki jagiellynowe monetyl 19kasa finansowa l 19reformy jagiellypolityka jagiellywladyslaw jagiellodenary malopolskiesmierc kazimierza wielkiegol 20kasa finansowa l 20ostatnia emisja groszarozrzucanie monetgrosze praskie w rosjiregis poloniestemple groszykowl 21kasa finansowa l 21ruskie polgroszebizancjumdenary miedzianeruskie miedziakimoneta ze wschodnich oberzyl 22kasa finansowa l 22ruskie denarkirestart mennicygatunki monet lokalnychdefinicja pieniadzadokumenty aplikacyjne