Zastrzyk gotówki

Na co zwrócić uwagę? Warto pytać o rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (często banki podają ją pod skrótem „RRSO”), pod którą kryje się suma wszystkich kosztów, które klient ponosi: oprocentowania, prowizji i innych opłat, np. za dodatkowe ubezpieczenia. RRSO to najłatwiejszy sposób porównania kredytowych ofert. Jeżeli chcesz porównać kilka ofert, pamiętaj, by pytać o taką samą pożyczkę – na jednakową kwotę i ze spłatą rozłożoną na tyle samo miesięcy. Na drugim jednak biegunie pozostają kwestie dostępności – krótko mówiąc tego, czy Bank będzie chciał udzielić Ci pożyczki. Jeżeli miałeś problemy ze spłatą wcześniejszych zobowiązań, niektóre banki mogą na Ciebie patrzeć mniej przychylnym okiem. Inne spojrzą bardziej łaskawie, ale będziesz musiał zapłacić odrobinę więcej. Przygotuj się na prześwietlenie. Chciałbyś dostać pieniądze od ręki? Masz na to szansę, ale tylko pod warunkiem, że przyjdziesz do banku z kompletem potrzebnych dokumentów. Przy mniejszych kwotach wystarczy dowód osobisty. Przy większych możesz być pewien, że bank zażąda dodatkowych zaświadczeń. Będzie chciał wiedzieć, skąd pochodzą Twoje dochody. Jeśli dostajesz rentę lub emeryturę, zabierz ze sobą odcinek świadczeń za ostatni miesiąc. Jeśli pracujesz, weź z zakładu pracy zaświadczenie o zarobkach, najlepiej na druku bankowym. Powinna się w nim również znaleźć informacja o typie umowy z pracodawcą – czy jesteś zatrudniony na określony czas, czy bezterminowo, a może pracujesz na umowę zlecenie lub o dzieło. Jeżeli prowadzisz firmę, Bank poprosi o odpis z KRS, decyzję o nadaniu NIP-u i REGON-u, podsumowanie rachunków za ostatnie 3 miesiące, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS potwierdzające, że opłaciłeś wszystkie należności.

Wyższe zyski

Na rynku dostępnych jest wiele produktów inwestycyjnych, które oferują możliwość potencjalnie wysokiego zysku. Jednak większość z nich obarczona jest jedną podstawową wadą, a mianowicie wysokim ryzykiem związanym z inwestowaniem. Rozwiązaniem tego problemu może być wybór produktu strukturyzowanego ze 100-proc. ochroną zainwestowanego kapitału w terminie wykupu. Aktualnie w ofercie banków znajduje się kilka produktów strukturyzowanych łączących możliwość ponadprzeciętnego zysku z bezpieczeństwem inwestycyjnym. Najnowszym z nich jest LUCRO.

Unikalną cechą LUCRO jest naliczanie zysku od zadeklarowanej kwoty inwestycji już od pierwszego dnia oraz objęcie środków ochroną ubezpieczeniową. Warto przy tym podkreślić, że wymagana pierwsza wpłata to jedynie 20% zadeklarowanej kwoty. Reszta rozłożona jest na 120 dogodnych, miesięcznych transzy. Nowy produkt strukturyzowany banku oparty jest na wynikach Indeksu BNP Paribas MILLENNIUM Master Series 8 PLN, który dzięki dynamicznemu zarządzaniu, zmiennej strukturze oraz ściśle ograniczonemu ryzyku, pozwala zarabiać zarówno na wzrostach, jak i na spadkach rynków walutowych, akcji, obligacji, surowców oraz nieruchomości. Indeks cechuje także duża dywersyfikacja geograficzna inwestycji, co w połączeniu z dywersyfikacją aktywów chroni go przed nagłymi zmianami koniunktury. Produkty strukturyzowane GETIN Banku to nie tylko oferta dla osób, które szukają korzystnej i bezpiecznej formy inwestowania. Połączenie zalet regularnego oszczędzania z potencjalnie wysokim zyskiem czyni tego typu produkty finansowe idealnym rozwiązaniem dla osób zainteresowanych kredytami hipotecznymi. Zgromadzone w ciągu trwania inwestycji środki pozwalają w dogodny sposób spłacić większość lub całość posiadanego kredytu, obniżając tym samym koszt kredytowania zakupionej nieruchomości.

Leasing pożyczkowy

Banki wprowadziły na rynek nową usługę – leasing pożyczkowy. Jego formuła pozwala na obniżenie wysokości płaconych podatków, także tym, którzy nie chcą angażować własnych środków. Jest to możliwe dzięki połączeniu oferty leasingu z preferencyjnym kredytem na sfinansowanie pierwszych opłat leasingowych. Leasing pożyczkowy to niewątpliwa szansa dla wszystkich tych przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z możliwości zakupu pojazdów lub innych środków trwałych jeszcze przed końcem br. Nowy produkt kierowany jest również do przedsiębiorców, którzy z braku środków własnych dotychczas nie planowali zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń, ale chcieliby obniżyć podatek dochodowy, pomniejszając go o koszty związane z umową leasingu, a – w przypadku korzystania z kredytu – także o koszty odsetkowe. Wysokość pierwszych opłat leasingowych może stanowić wartość od 1 do 50% ceny przedmiotu leasingu i może być sfinansowana preferencyjnym kredytem banku. Umowa leasingowa może zostać zawarta maksymalnie na okres 84 miesięcy (tj. 7 lat), a leasing jest dostępny także dla nowo powstałych firm, które funkcjonują nie krócej niż 3 miesiące.

Kredyty hipoteczne

Obserwowany od początku roku wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia oraz stabilne ceny nieruchomości umożliwiają zakup mieszkań o większej powierzchni, niż miało to miejsce jeszcze parę miesięcy temu. Warto jest zatem wykorzystać ten moment do zainteresowania się kupnem wymarzonego mieszkania. Popularnością wśród Klientów banków cieszy się kredyt hipoteczny, który na bardzo korzystnych warunkach pozwala na sfinansowanie nawet do 100% wartości nieruchomości. Bank umożliwia dodatkowo sfinansowanie kosztów związanych z zakupem i wykończeniem mieszkania oraz pokryciem opłat okołokredytowych. Kredyt ten jest także oferowany w ramach programu „Rodzina na Swoim”. Nowością w ofercie Banku jest Kredyt Rata Zero, będący atrakcyjnym rozwiązaniem dla wszystkich osób zainteresowanych zakupem mieszkania na rynku pierwotnym, które nie chcą pokrywać kosztów związanych z kredytem przed wypłaceniem ostatniej transzy kredytu. Jest to możliwe, dzięki zamrożeniu spłaty rat do momentu nabycia nieruchomości. Kredyt ten charakteryzuje bardzo niska marża, która może osiągnąć nawet 1,55% przy kredytach do 60% LTV. Na szczególną uwagę w ofercie kredytu hipotecznego nanku zasługuje elastyczne podejście do źródeł dochodów deklarowanych przez Klientów. Bank poza tradycyjnymi umowami o pracę akceptuje umowy o dzieło, umowy zlecenie, ryczałt. Dodatkowo, z myślą o osobach, które pracują za granicą, Bank postanowił akceptować zagraniczne źródła dochodów. Zastanawiając się nad zaciągnięciem kredytu hipotecznego, warto zwrócić uwagę na prawidłową ocenę wartości nieruchomości. W przypadku typowych lokali mieszkalnych bank wyceni nieruchomość we własnym zakresie- co ułatwi Klientowi proces ubiegania się o kredyt i pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów.

Bezpieczne inwestowanie

Wiele osób postrzega inwestowanie jako zajęcie ryzykowne i mało opłacalne. Obecnie sytuacja na światowych rynkach uległa znaczącej poprawie, jednak nadal istnieje wiele obaw i mitów co do najbezpieczniejszej formy lokowania oszczędności. Dostępnych jest wiele produktów inwestycyjnych, w których oferenci pokazują wymierne korzyści, jakie może osiągnąć klient. Jednak nim skusi nas obiecywany zysk, zwróćmy uwagę, czy interesująca nas oferta posiada gwarancję zwrotu kapitału. Tego typu zabezpieczenie daje nam pewność, że potencjalna inwestycja nie przyniesie strat.

Najlepszym i jednocześnie najbezpieczniejszym sposobem na uniknięcie ryzyka oraz pomnożenie zainwestowanych środków jest wybór produktu strukturyzowanego. Produkt taki to nowoczesna oferta inwestycyjna łącząca bezpieczeństwo, w postaci gwarancji wypłaty kapitału, z możliwością uzyskania wysokiego zysku, często dużo wyższego niż z lokaty bankowej.

Tajemnica sukcesu produktu strukturyzowanego polega na jego konstrukcji, czyli strukturze (od tego pochodzi też jego nazwa). Część środków finansowych Klientów jest inwestowana w obligacje lub specjalnie wynegocjowane wysoko oprocentowane lokaty. Zysk z tej części inwestycji stanowi podstawę zabezpieczenia kapitału, dając gwarancję, że po zakończeniu okresu inwestycyjnego do Klienta wróci, co najmniej tyle samo pieniędzy, ile zainwestował.

Głównym czynnikiem, który odpowiada za możliwość generowania zysków w produktach strukturyzowanych, są środki przeznaczane na inwestycje o akceptowalnym dla Klientów poziomie ryzyka. W skład koszyka inwestycji wchodzą wysokodochodowe i zarazem bezpieczne instrumenty pochodne zwane opcjami. Wspomniane opcje są wystawiane na indeksy giełdowe, kursy walut lub notowania surowców przez największe europejskie banki inwestycyjne.

Dochodowość opcji nie jest niczym ograniczana, natomiast ryzyko inwestycyjne jest ograniczone do kosztu zakupu samych opcji. Tym samym tak skonstruowany produkt przynosi Klientom gwarancję kapitału (za co odpowiedzialna jest lokata lub obligacje) oraz potencjalne zyski (za co odpowiedzialny jest instrument pochodny).

pieniadzekasa finansowawszystko o kredytachpopularnosc kredytowpodzial kredytowdo czego sluza kredytykredyty mieszkaniowel 2auta z usabanki do przodubanki sie rozwijajabezpieczne inwestowaniebiznes erotycznybudzety samorzaducodzienne odsetkico to jest bikco wybracdodatkowe wsparciefinansowanie mieszkaniagdzie rozliczymy nasz podatekgielda samochodowa a biznesinformacje o bikinternetjakie powinno byc biuro rachunkowekilka slow o biurze rachunkowymkorzystne lokatykredyty hipoteczneleasing pozyczkowylokaty codziennemnogosc produktownasz podateknowa uslugao biurach rachunkowychoplacanie rachunkowpieniadzepieniadze na mieszkanieponoszenie ryzykaposzukiwanie pracy w interneciepozycjonowanie a biznespozyczanie pieniedzypraca w domuraporty biksprawozdaniaterminy platnosciwartosciowe lokatywlasne srodki przedsiebiorstwawspolne decyzjewyzsze zyskiwzrost wynagrodzeniazapomnij o rachunkachzastrzyk gotowkizdobywanie pieniedzyzgoda wspolmalzonkazlecenia stalezlotowka czy walutakasa finansowa l 2l 3kasa finansowa l 3l 4kasa finansowa l 4l 5kasa finansowa l 5l 6kasa finansowa l 6l 7kasa finansowa l 7l 8kasa finansowa l 8l 9kasa finansowa l 9l 10kasa finansowa l 10l 11kasa finansowa l 11cwiercgroszepolkwartnikobolel 12kasa finansowa l 12nowe monety kazimierzareforma kazimierzowskazroznicowane systemymoneta kujawskaprzylaczenie wschowyl 13kasa finansowa l 13denary kazimierza wielkiegoworeczki obrachunkowemincerz walterreforma 1337wielkie zelazol 14kasa finansowa l 14mutacja wartosci nominalnejsystem pieniezny kazimierza wielkiegomoneta lwowskakopawaga groszy praskichl 15kasa finansowa l 15grosze krakowskie a praskieklasyfikacja groszydewaluacja kwartnikowzatargi lokalnedzierzawa mennicyl 16kasa finansowa l 16falszowanie monetinsygnia kwartnikowdwie grupy kwartnikowkwartnikidzialalnosc mennicy krakowskiejl 17kasa finansowa l 17mennica krakowskaprodukcja groszyuzyskiwanie rajcowsprowadzanie srebraskargal 18kasa finansowa l 18trzy warunki bicia monetpolgrosze jagiellymale kwartnikikwartniki jagiellynowe monetyl 19kasa finansowa l 19reformy jagiellypolityka jagiellywladyslaw jagiellodenary malopolskiesmierc kazimierza wielkiegol 20kasa finansowa l 20ostatnia emisja groszarozrzucanie monetgrosze praskie w rosjiregis poloniestemple groszykowl 21kasa finansowa l 21ruskie polgroszebizancjumdenary miedzianeruskie miedziakimoneta ze wschodnich oberzyl 22kasa finansowa l 22ruskie denarkirestart mennicygatunki monet lokalnychdefinicja pieniadzadokumenty aplikacyjne