You are here: Home > Finansowa > Moneta kujawska

Moneta kujawska

Na istnienie lokalnej monety kujawskiej w latach następnych wskazuje pośrednio parę dokumentów z 1350 i z 1362 r., wzmiankujących o ewentualnej jej wymianie na jakąś inną; widocznie liczono się tam z dalszymi reformami monetarnymi przygotowywanymi przez króla. Wymiana taka Została istotnie przeprowadzona w 1352 r. na Mazowszu, a ściślej: w diecezji płockiej. Informują o niej bezpośrednio kolektorzy świętopietrza, stwierdzając w swych rachunkach, że z powodu zmienienia w tym roku „drobnej” -monety na Mazowszu ponieśli oni stratę w wysokości 10 grzywien. Analogicizne wyjaśnienie kolektor złożył także w roku następnym. Są to wiadomości bardzo cenne. Jak wynika z rachunków fcolektorskich, na skutek tej zmiany zgromadzona uprzednio kwota 40 grzywien została zdewaluowana do wartości 30 grzywien,, a więc o 1/4. Dawniejsi badacze przypuszczali, że mają do czynienia z typowym przykładem renowacji monety, dokonanej przez księcia mazowieckiego wedle zasad znanych z poprzedniego wieku, co nie jest objaśnieniem trafnym. Przeoczono bowiem charakterystyczną zbieżność dat: dewaluacja została przeprowadzona bezpośrednio po przyłączeniu Mazowsza płockiego do Korony, co miało miejsce w 1351 r., na skutek śmierci księcia Bolesława.

Comments are closed.

pieniadzekasa finansowawszystko o kredytachpopularnosc kredytowpodzial kredytowdo czego sluza kredytykredyty mieszkaniowel 2auta z usabanki do przodubanki sie rozwijajabezpieczne inwestowaniebiznes erotycznybudzety samorzaducodzienne odsetkico to jest bikco wybracdodatkowe wsparciefinansowanie mieszkaniagdzie rozliczymy nasz podatekgielda samochodowa a biznesinformacje o bikinternetjakie powinno byc biuro rachunkowekilka slow o biurze rachunkowymkorzystne lokatykredyty hipoteczneleasing pozyczkowylokaty codziennemnogosc produktownasz podateknowa uslugao biurach rachunkowychoplacanie rachunkowpieniadzepieniadze na mieszkanieponoszenie ryzykaposzukiwanie pracy w interneciepozycjonowanie a biznespozyczanie pieniedzypraca w domuraporty biksprawozdaniaterminy platnosciwartosciowe lokatywlasne srodki przedsiebiorstwawspolne decyzjewyzsze zyskiwzrost wynagrodzeniazapomnij o rachunkachzastrzyk gotowkizdobywanie pieniedzyzgoda wspolmalzonkazlecenia stalezlotowka czy walutakasa finansowa l 2l 3kasa finansowa l 3l 4kasa finansowa l 4l 5kasa finansowa l 5l 6kasa finansowa l 6l 7kasa finansowa l 7l 8kasa finansowa l 8l 9kasa finansowa l 9l 10kasa finansowa l 10l 11kasa finansowa l 11cwiercgroszepolkwartnikobolel 12kasa finansowa l 12nowe monety kazimierzareforma kazimierzowskazroznicowane systemymoneta kujawskaprzylaczenie wschowyl 13kasa finansowa l 13denary kazimierza wielkiegoworeczki obrachunkowemincerz walterreforma 1337wielkie zelazol 14kasa finansowa l 14mutacja wartosci nominalnejsystem pieniezny kazimierza wielkiegomoneta lwowskakopawaga groszy praskichl 15kasa finansowa l 15grosze krakowskie a praskieklasyfikacja groszydewaluacja kwartnikowzatargi lokalnedzierzawa mennicyl 16kasa finansowa l 16falszowanie monetinsygnia kwartnikowdwie grupy kwartnikowkwartnikidzialalnosc mennicy krakowskiejl 17kasa finansowa l 17mennica krakowskaprodukcja groszyuzyskiwanie rajcowsprowadzanie srebraskargal 18kasa finansowa l 18trzy warunki bicia monetpolgrosze jagiellymale kwartnikikwartniki jagiellynowe monetyl 19kasa finansowa l 19reformy jagiellypolityka jagiellywladyslaw jagiellodenary malopolskiesmierc kazimierza wielkiegol 20kasa finansowa l 20ostatnia emisja groszarozrzucanie monetgrosze praskie w rosjiregis poloniestemple groszykowl 21kasa finansowa l 21ruskie polgroszebizancjumdenary miedzianeruskie miedziakimoneta ze wschodnich oberzyl 22kasa finansowa l 22ruskie denarkirestart mennicygatunki monet lokalnychdefinicja pieniadzadokumenty aplikacyjne