You are here: Home > Finansowa > Moneta lwowska

Moneta lwowska

Zastąpienie legendy „Moneta Rusi” przez legendę „Moneta Lwowska” stanowiło przejaw stopniowego zacierania odrębności Rusi Halickiej i jej coraz pełniejszej integracji z ziemiami Korony. Samo obdarzenie monety mianem „lwowskiej” określało przede wszystkim miejsce jej produkcji, a być może także lwowską stopę menniczą, wtedy przecież nie różniącą się wiele od stopy stosowanej dla półgroszy Jagiełły bitych w mennicy krakowskiej. W żadnym jednak wypadku nie była to lwowska moneta miejska, gdyż cały dochód z jej produkcji płynął do kasy królewskiej. Półgrosze te tłoczono w dość znacznych ilościach przez około 20 lat, do chwili zamknięcia mennicy lwowskiej w 1414 r. Widocznie wobec nasycenia rynku masowo emitowaną monetą koronną utrzymywanie monety regionalnej uznano już za zbyteczne. Przeznaczeniem półgroszy lwowskich, podobnie jak poprzedzających je groszyków ruskich, był przede wszystkim obieg na obszarze Rusi Czerwonej. Nie znamy wprawdzie dokładniej wysokości ich produkcji, możemy jednak stwierdzić, iż osiągnęła ona dość znaczne rozmiary, a jak należy sądzić ze znalezisk i z informacji źródeł pisanych, na przełomie XIV i XV w. monety te dominowały na rynku czerwonoruskim. Po zamknięciu mennicy lwowskiej sytuacja uległa oczywiście zmianie. Od początków XV w. na Ruś wkraczała coraz liczniej moneta koronna, tak półgrosze, jak i denary, mnożyły się też węgierskie floreny.

Comments are closed.

pieniadzekasa finansowawszystko o kredytachpopularnosc kredytowpodzial kredytowdo czego sluza kredytykredyty mieszkaniowel 2auta z usabanki do przodubanki sie rozwijajabezpieczne inwestowaniebiznes erotycznybudzety samorzaducodzienne odsetkico to jest bikco wybracdodatkowe wsparciefinansowanie mieszkaniagdzie rozliczymy nasz podatekgielda samochodowa a biznesinformacje o bikinternetjakie powinno byc biuro rachunkowekilka slow o biurze rachunkowymkorzystne lokatykredyty hipoteczneleasing pozyczkowylokaty codziennemnogosc produktownasz podateknowa uslugao biurach rachunkowychoplacanie rachunkowpieniadzepieniadze na mieszkanieponoszenie ryzykaposzukiwanie pracy w interneciepozycjonowanie a biznespozyczanie pieniedzypraca w domuraporty biksprawozdaniaterminy platnosciwartosciowe lokatywlasne srodki przedsiebiorstwawspolne decyzjewyzsze zyskiwzrost wynagrodzeniazapomnij o rachunkachzastrzyk gotowkizdobywanie pieniedzyzgoda wspolmalzonkazlecenia stalezlotowka czy walutakasa finansowa l 2l 3kasa finansowa l 3l 4kasa finansowa l 4l 5kasa finansowa l 5l 6kasa finansowa l 6l 7kasa finansowa l 7l 8kasa finansowa l 8l 9kasa finansowa l 9l 10kasa finansowa l 10l 11kasa finansowa l 11cwiercgroszepolkwartnikobolel 12kasa finansowa l 12nowe monety kazimierzareforma kazimierzowskazroznicowane systemymoneta kujawskaprzylaczenie wschowyl 13kasa finansowa l 13denary kazimierza wielkiegoworeczki obrachunkowemincerz walterreforma 1337wielkie zelazol 14kasa finansowa l 14mutacja wartosci nominalnejsystem pieniezny kazimierza wielkiegomoneta lwowskakopawaga groszy praskichl 15kasa finansowa l 15grosze krakowskie a praskieklasyfikacja groszydewaluacja kwartnikowzatargi lokalnedzierzawa mennicyl 16kasa finansowa l 16falszowanie monetinsygnia kwartnikowdwie grupy kwartnikowkwartnikidzialalnosc mennicy krakowskiejl 17kasa finansowa l 17mennica krakowskaprodukcja groszyuzyskiwanie rajcowsprowadzanie srebraskargal 18kasa finansowa l 18trzy warunki bicia monetpolgrosze jagiellymale kwartnikikwartniki jagiellynowe monetyl 19kasa finansowa l 19reformy jagiellypolityka jagiellywladyslaw jagiellodenary malopolskiesmierc kazimierza wielkiegol 20kasa finansowa l 20ostatnia emisja groszarozrzucanie monetgrosze praskie w rosjiregis poloniestemple groszykowl 21kasa finansowa l 21ruskie polgroszebizancjumdenary miedzianeruskie miedziakimoneta ze wschodnich oberzyl 22kasa finansowa l 22ruskie denarkirestart mennicygatunki monet lokalnychdefinicja pieniadzadokumenty aplikacyjne