You are here: Home > Finansowa > Mutacja wartości nominalnej

Mutacja wartości nominalnej

Mutacja wartości nominalnej denara z 12 na 16 sztuk liczonych na grosz obrachunkowy oznaczała dewaluację monety w stosunku 3:4. W rezultacie od 1334 r. proporcjonalnej zmianie uległy wszystkie jednostki obrachunkowe polskiego systemu pieniężnego. Na kwartę więc zaczęto liczyć 8 denarów, na grosz 16, na skojec 32, na wiardunek 192 i na grzywnę 768. Jednocześnie została przywrócona zgodność grzywny obrachunkowej z grzywną wagową, załamana w późniejszych latach rządów Łokietka. Obecnie dla uzyskania łącznego ciężaru około 196 gramów każdy z 768 denarów grzywny obrachunkowej powinien był ważyć około 0,255 grama, co odpowiadało przeciętnemu ciężarowi ówczesnych denarów. Reforma, nie naruszając produkcji menniczej, sankcjonowała stan faktyczny poprzez zmiany w sferze obrachunkowej. W konsekwencji uległ poprawie stosunek między polskim groszem obrachunkowym a groszem praskim, pod względem ich zawartości kruszcowej kształtujący się obecnie w przybliżeniu jak 3:4. Należy sądzić, iż kroki te znacznie ułatwiły wymianę handlową, zwłaszcza wyższego rzędu, nie miały wszakże na celu wyciągnięcia doraźnych korzyści skarbowych. Ale był to dopiero początek kazimierzowskich reform monetarnych.

Comments are closed.

pieniadzekasa finansowawszystko o kredytachpopularnosc kredytowpodzial kredytowdo czego sluza kredytykredyty mieszkaniowel 2auta z usabanki do przodubanki sie rozwijajabezpieczne inwestowaniebiznes erotycznybudzety samorzaducodzienne odsetkico to jest bikco wybracdodatkowe wsparciefinansowanie mieszkaniagdzie rozliczymy nasz podatekgielda samochodowa a biznesinformacje o bikinternetjakie powinno byc biuro rachunkowekilka slow o biurze rachunkowymkorzystne lokatykredyty hipoteczneleasing pozyczkowylokaty codziennemnogosc produktownasz podateknowa uslugao biurach rachunkowychoplacanie rachunkowpieniadzepieniadze na mieszkanieponoszenie ryzykaposzukiwanie pracy w interneciepozycjonowanie a biznespozyczanie pieniedzypraca w domuraporty biksprawozdaniaterminy platnosciwartosciowe lokatywlasne srodki przedsiebiorstwawspolne decyzjewyzsze zyskiwzrost wynagrodzeniazapomnij o rachunkachzastrzyk gotowkizdobywanie pieniedzyzgoda wspolmalzonkazlecenia stalezlotowka czy walutakasa finansowa l 2l 3kasa finansowa l 3l 4kasa finansowa l 4l 5kasa finansowa l 5l 6kasa finansowa l 6l 7kasa finansowa l 7l 8kasa finansowa l 8l 9kasa finansowa l 9l 10kasa finansowa l 10l 11kasa finansowa l 11cwiercgroszepolkwartnikobolel 12kasa finansowa l 12nowe monety kazimierzareforma kazimierzowskazroznicowane systemymoneta kujawskaprzylaczenie wschowyl 13kasa finansowa l 13denary kazimierza wielkiegoworeczki obrachunkowemincerz walterreforma 1337wielkie zelazol 14kasa finansowa l 14mutacja wartosci nominalnejsystem pieniezny kazimierza wielkiegomoneta lwowskakopawaga groszy praskichl 15kasa finansowa l 15grosze krakowskie a praskieklasyfikacja groszydewaluacja kwartnikowzatargi lokalnedzierzawa mennicyl 16kasa finansowa l 16falszowanie monetinsygnia kwartnikowdwie grupy kwartnikowkwartnikidzialalnosc mennicy krakowskiejl 17kasa finansowa l 17mennica krakowskaprodukcja groszyuzyskiwanie rajcowsprowadzanie srebraskargal 18kasa finansowa l 18trzy warunki bicia monetpolgrosze jagiellymale kwartnikikwartniki jagiellynowe monetyl 19kasa finansowa l 19reformy jagiellypolityka jagiellywladyslaw jagiellodenary malopolskiesmierc kazimierza wielkiegol 20kasa finansowa l 20ostatnia emisja groszarozrzucanie monetgrosze praskie w rosjiregis poloniestemple groszykowl 21kasa finansowa l 21ruskie polgroszebizancjumdenary miedzianeruskie miedziakimoneta ze wschodnich oberzyl 22kasa finansowa l 22ruskie denarkirestart mennicygatunki monet lokalnychdefinicja pieniadzadokumenty aplikacyjne