You are here: Home > Finansowa > Nowe monety

Nowe monety

Podjęte reformy przyniosły w wyniku utworzenie dwóch nowych gatunków monet: półgroszy oraz tak zwanych małych kwartników. Oznaczało to w pewnym stopniu powtórzenie systemu Kazimierza Wielkiego, półgrosz bowiem jako 1/96 grzywny odpowiadał kazimierzowskiemu kwartnikowi, „mały kwartnik” zaś, stanowiący nominalnie połowę półgrosza, tworzył odpowiednik kazimierzowskiego ćwierćgrosza. W układzie tym wszelako nie sięgnięto już po naczelną jednostkę monetarną, czyli po grosz krakowski. Mimo takich analogii nie była to kopia systemu kazimierzowskiego. Same nazwy nowo utworzonych jednostek wskazują, iż powstały one już na zmienionym podłożu. O ile za Kazimierza Wielkiego „kwartnik” określał czwartą część skojca, czym wiązał się z dawną tradycją rachowania pieniądza na „kwarty”, o tyle obecnie tradycja ta została zatarta. Punktem odniesienia stał się już grosz, rozumiany przede wszystkim jako jednostka obrachunkowa, stąd moneta bita w miejsce dawnego kwartnika zyskała stopniowo nazwą „półgrosza”, natomiast „kwartnikiem” albo „małym kwartnikiem” poczęto określać monetę o połowę mniejszą, stanowiącą ćwierć grosza, a nie skojca.

Comments are closed.

pieniadzekasa finansowawszystko o kredytachpopularnosc kredytowpodzial kredytowdo czego sluza kredytykredyty mieszkaniowel 2auta z usabanki do przodubanki sie rozwijajabezpieczne inwestowaniebiznes erotycznybudzety samorzaducodzienne odsetkico to jest bikco wybracdodatkowe wsparciefinansowanie mieszkaniagdzie rozliczymy nasz podatekgielda samochodowa a biznesinformacje o bikinternetjakie powinno byc biuro rachunkowekilka slow o biurze rachunkowymkorzystne lokatykredyty hipoteczneleasing pozyczkowylokaty codziennemnogosc produktownasz podateknowa uslugao biurach rachunkowychoplacanie rachunkowpieniadzepieniadze na mieszkanieponoszenie ryzykaposzukiwanie pracy w interneciepozycjonowanie a biznespozyczanie pieniedzypraca w domuraporty biksprawozdaniaterminy platnosciwartosciowe lokatywlasne srodki przedsiebiorstwawspolne decyzjewyzsze zyskiwzrost wynagrodzeniazapomnij o rachunkachzastrzyk gotowkizdobywanie pieniedzyzgoda wspolmalzonkazlecenia stalezlotowka czy walutakasa finansowa l 2l 3kasa finansowa l 3l 4kasa finansowa l 4l 5kasa finansowa l 5l 6kasa finansowa l 6l 7kasa finansowa l 7l 8kasa finansowa l 8l 9kasa finansowa l 9l 10kasa finansowa l 10l 11kasa finansowa l 11cwiercgroszepolkwartnikobolel 12kasa finansowa l 12nowe monety kazimierzareforma kazimierzowskazroznicowane systemymoneta kujawskaprzylaczenie wschowyl 13kasa finansowa l 13denary kazimierza wielkiegoworeczki obrachunkowemincerz walterreforma 1337wielkie zelazol 14kasa finansowa l 14mutacja wartosci nominalnejsystem pieniezny kazimierza wielkiegomoneta lwowskakopawaga groszy praskichl 15kasa finansowa l 15grosze krakowskie a praskieklasyfikacja groszydewaluacja kwartnikowzatargi lokalnedzierzawa mennicyl 16kasa finansowa l 16falszowanie monetinsygnia kwartnikowdwie grupy kwartnikowkwartnikidzialalnosc mennicy krakowskiejl 17kasa finansowa l 17mennica krakowskaprodukcja groszyuzyskiwanie rajcowsprowadzanie srebraskargal 18kasa finansowa l 18trzy warunki bicia monetpolgrosze jagiellymale kwartnikikwartniki jagiellynowe monetyl 19kasa finansowa l 19reformy jagiellypolityka jagiellywladyslaw jagiellodenary malopolskiesmierc kazimierza wielkiegol 20kasa finansowa l 20ostatnia emisja groszarozrzucanie monetgrosze praskie w rosjiregis poloniestemple groszykowl 21kasa finansowa l 21ruskie polgroszebizancjumdenary miedzianeruskie miedziakimoneta ze wschodnich oberzyl 22kasa finansowa l 22ruskie denarkirestart mennicygatunki monet lokalnychdefinicja pieniadzadokumenty aplikacyjne