You are here: Home > Finansowa > Polityka Jagiełły

Polityka Jagiełły

W pierwszych latach po objęciu tronu Jagiełło kontynuował politykę menniczą z okresu andegaweńskiego, ograniczając się do bicia wyłącznie denarów, przy czym dochód z tej działalności ciągnął poprzez wypuszczanie mennicy w dzierżawę, czy to miastu Krakowowi, czy też poszczególnym przedsiębiorcom menniczym. Rychło jednak, już w 1393 r., rozpoczął cykl reform, które w ciągu pięciu lat przyniosły znaczne zmiany w polskim systemie monetarnym i wprowadziły nowe jednostki oraz ich nową rachubę. Podstawowa jednostka, denar, pod rządami Jagiełły przybrała całkiem odmienny od dotychczasowego wygląd zewnętrzny: po jednej stronie miała Orła, po drugiej zaś koronę. Ten zestaw stempli utrzymał się przeszło sto lat, a ponieważ — podobnie jak poprzednie denarki andegaweńskie – – były to monety beznapisowe, napotykano znaczne trudności, pragnąc powiązać poszczególne ich odmiany z poszczególnymi latami produkcji czy choćby z odpowiednimi panującymi, od Władysława Jagiełły aż po Jana Olbrachta. Tak na przykład dopiero w ostatnich latach zostały wyróżnione denary Władysława Warneńczyka, a nadto udało się ustalić kolejność i czas bicia poszczególnych odmian denarów Jagiełły. Odmian tych jest zresztą ogromna ilość, a różnią się one tylko drobnymi punktami lub nieznacznymi odchyleniami kształtu korony.

Comments are closed.

pieniadzekasa finansowawszystko o kredytachpopularnosc kredytowpodzial kredytowdo czego sluza kredytykredyty mieszkaniowel 2auta z usabanki do przodubanki sie rozwijajabezpieczne inwestowaniebiznes erotycznybudzety samorzaducodzienne odsetkico to jest bikco wybracdodatkowe wsparciefinansowanie mieszkaniagdzie rozliczymy nasz podatekgielda samochodowa a biznesinformacje o bikinternetjakie powinno byc biuro rachunkowekilka slow o biurze rachunkowymkorzystne lokatykredyty hipoteczneleasing pozyczkowylokaty codziennemnogosc produktownasz podateknowa uslugao biurach rachunkowychoplacanie rachunkowpieniadzepieniadze na mieszkanieponoszenie ryzykaposzukiwanie pracy w interneciepozycjonowanie a biznespozyczanie pieniedzypraca w domuraporty biksprawozdaniaterminy platnosciwartosciowe lokatywlasne srodki przedsiebiorstwawspolne decyzjewyzsze zyskiwzrost wynagrodzeniazapomnij o rachunkachzastrzyk gotowkizdobywanie pieniedzyzgoda wspolmalzonkazlecenia stalezlotowka czy walutakasa finansowa l 2l 3kasa finansowa l 3l 4kasa finansowa l 4l 5kasa finansowa l 5l 6kasa finansowa l 6l 7kasa finansowa l 7l 8kasa finansowa l 8l 9kasa finansowa l 9l 10kasa finansowa l 10l 11kasa finansowa l 11cwiercgroszepolkwartnikobolel 12kasa finansowa l 12nowe monety kazimierzareforma kazimierzowskazroznicowane systemymoneta kujawskaprzylaczenie wschowyl 13kasa finansowa l 13denary kazimierza wielkiegoworeczki obrachunkowemincerz walterreforma 1337wielkie zelazol 14kasa finansowa l 14mutacja wartosci nominalnejsystem pieniezny kazimierza wielkiegomoneta lwowskakopawaga groszy praskichl 15kasa finansowa l 15grosze krakowskie a praskieklasyfikacja groszydewaluacja kwartnikowzatargi lokalnedzierzawa mennicyl 16kasa finansowa l 16falszowanie monetinsygnia kwartnikowdwie grupy kwartnikowkwartnikidzialalnosc mennicy krakowskiejl 17kasa finansowa l 17mennica krakowskaprodukcja groszyuzyskiwanie rajcowsprowadzanie srebraskargal 18kasa finansowa l 18trzy warunki bicia monetpolgrosze jagiellymale kwartnikikwartniki jagiellynowe monetyl 19kasa finansowa l 19reformy jagiellypolityka jagiellywladyslaw jagiellodenary malopolskiesmierc kazimierza wielkiegol 20kasa finansowa l 20ostatnia emisja groszarozrzucanie monetgrosze praskie w rosjiregis poloniestemple groszykowl 21kasa finansowa l 21ruskie polgroszebizancjumdenary miedzianeruskie miedziakimoneta ze wschodnich oberzyl 22kasa finansowa l 22ruskie denarkirestart mennicygatunki monet lokalnychdefinicja pieniadzadokumenty aplikacyjne