You are here: Home > Finansowa > Ponoszenie ryzyka

Ponoszenie ryzyka

Wiele osob postrzega inwestowanie jako zajęcie ryzykowne i mało opłacalne. Obecnie sytuacja na światowych rynkach uległa znaczącej poprawie, jednak nadal istnieje wiele obaw i mitów co do najbezpieczniejszej formy lokowania oszczędności. Dostępnych jest wiele produktów inwestycyjnych, w których oferenci pokazują wymierne korzyści, jakie może osiągnąć klient. Jednak nim skusi nas obiecywany zysk, zwróćmy uwagę, czy interesująca nas oferta posiada gwarancję zwrotu kapitału. Tego typu zabezpieczenie daje nam pewność, że potencjalna inwestycja nie przyniesie strat.

Najlepszym i jednocześnie najbezpieczniejszym sposobem na uniknięcie ryzyka oraz pomnożenie zainwestowanych środków jest wybór produktu struktury-zowanego. Produkt taki to nowoczesna oferta inwestycyjna łącząca bezpieczeństwo, w postaci gwarancji wypłaty kapitału, z możliwością uzyskania wysokiego zysku, często dużo wyższego niż z lokaty bankowej.

Tajemnica sukcesu produktu struktury-zowanego polega na jego konstrukcji, czyli strukturze (od tego pochodzi też jego nazwa). Część środków finansowych Klientów jest inwestowana w obligacje lub specjalnie wynegocjowane wysoko oprocentowane lokaty. Zysk z tej części inwestycji stanowi podstawę zabezpieczenia kapitału, dając gwarancję, że po zakończeniu okresu inwestycyjnego do Klienta wróci, co najmniej tyle samo pieniędzy, ile zainwestował.

Głównym czynnikiem, który odpowiada za możliwość generowania zysków w produktach strukturyzowanych, są środki przeznaczane na inwestycje o akceptowalnym dla Klientów poziomie ryzyka. W skład koszyka inwestycji wchodzą wysokodochodowe i zarazem bezpieczne instrumenty pochodne zwane opcjami. Wspomniane opcje są wystawiane na indeksy giełdowe, kursy walut lub notowania surowców przez największe europejskie banki inwestycyjne.

Dochodowość opcji nie jest niczym ograniczana, natomiast ryzyko inwestycyjne jest ograniczone do kosztu zakupu samych opcji. Tym samym tak skonstruowany produkt przynosi Klientom gwarancję kapitału (za co odpowiedzialna jest lokata lub obligacje) oraz potencjalne zyski (za co odpowiedzialny jest instrument pochodny).

Comments are closed.

pieniadzekasa finansowawszystko o kredytachpopularnosc kredytowpodzial kredytowdo czego sluza kredytykredyty mieszkaniowel 2auta z usabanki do przodubanki sie rozwijajabezpieczne inwestowaniebiznes erotycznybudzety samorzaducodzienne odsetkico to jest bikco wybracdodatkowe wsparciefinansowanie mieszkaniagdzie rozliczymy nasz podatekgielda samochodowa a biznesinformacje o bikinternetjakie powinno byc biuro rachunkowekilka slow o biurze rachunkowymkorzystne lokatykredyty hipoteczneleasing pozyczkowylokaty codziennemnogosc produktownasz podateknowa uslugao biurach rachunkowychoplacanie rachunkowpieniadzepieniadze na mieszkanieponoszenie ryzykaposzukiwanie pracy w interneciepozycjonowanie a biznespozyczanie pieniedzypraca w domuraporty biksprawozdaniaterminy platnosciwartosciowe lokatywlasne srodki przedsiebiorstwawspolne decyzjewyzsze zyskiwzrost wynagrodzeniazapomnij o rachunkachzastrzyk gotowkizdobywanie pieniedzyzgoda wspolmalzonkazlecenia stalezlotowka czy walutakasa finansowa l 2l 3kasa finansowa l 3l 4kasa finansowa l 4l 5kasa finansowa l 5l 6kasa finansowa l 6l 7kasa finansowa l 7l 8kasa finansowa l 8l 9kasa finansowa l 9l 10kasa finansowa l 10l 11kasa finansowa l 11cwiercgroszepolkwartnikobolel 12kasa finansowa l 12nowe monety kazimierzareforma kazimierzowskazroznicowane systemymoneta kujawskaprzylaczenie wschowyl 13kasa finansowa l 13denary kazimierza wielkiegoworeczki obrachunkowemincerz walterreforma 1337wielkie zelazol 14kasa finansowa l 14mutacja wartosci nominalnejsystem pieniezny kazimierza wielkiegomoneta lwowskakopawaga groszy praskichl 15kasa finansowa l 15grosze krakowskie a praskieklasyfikacja groszydewaluacja kwartnikowzatargi lokalnedzierzawa mennicyl 16kasa finansowa l 16falszowanie monetinsygnia kwartnikowdwie grupy kwartnikowkwartnikidzialalnosc mennicy krakowskiejl 17kasa finansowa l 17mennica krakowskaprodukcja groszyuzyskiwanie rajcowsprowadzanie srebraskargal 18kasa finansowa l 18trzy warunki bicia monetpolgrosze jagiellymale kwartnikikwartniki jagiellynowe monetyl 19kasa finansowa l 19reformy jagiellypolityka jagiellywladyslaw jagiellodenary malopolskiesmierc kazimierza wielkiegol 20kasa finansowa l 20ostatnia emisja groszarozrzucanie monetgrosze praskie w rosjiregis poloniestemple groszykowl 21kasa finansowa l 21ruskie polgroszebizancjumdenary miedzianeruskie miedziakimoneta ze wschodnich oberzyl 22kasa finansowa l 22ruskie denarkirestart mennicygatunki monet lokalnychdefinicja pieniadzadokumenty aplikacyjne