You are here: Home > Finansowa > Produkcja groszy

Produkcja groszy

Gdyby produkcja groszy krakowskich utrzymała się dłużej, gdyby była prowadzona na większą skalę, a przede wszystkim gdyby nastąpiło wyraźne zróżnicowanie ich wartości w porównaniu z wartością współczesnych im groszy praskich, to z konieczności przyjęłaby się zapewne i upowszechniła nazwa „groszy krakowskich” jako odrębnego pojęcia ekonomicznego. Dobrą analogię może tu stanowić przykład nazwy „floren”, która tak długo określała wszelkie monety złote, bez względu na ich stemple i miejsce produkcji, jak długo zachowywały one ten sam standard wartości kruszcowej, gdy zaś wartość ta ulegała zmianie, pojawiały się niezwłocznie nowe ich nazwy. Grosz krakowski, chociaż znajdował się na szczycie piramidy utworzonej przez system monetarny Kazimierza Wielkiego, nie miał więc miejsca szczególnie eksponowanego, gdyż był przytłoczony przez masę jego praskich pierwowzorów. Być może ta okoliczność sprawiła, iż po załamaniu się reformy kazimierzowskiej nie próbowano w ciągu długiego czasu reaktywować analogicznych jednostek groszowych, główny zaś ciężar polskiego systemu monetarnego u schyłku XIV w. spoczął na jednostkach półgroszowych, stanowiących pośrednią kontynuację kazimierzowskich kwartników.

Comments are closed.

pieniadzekasa finansowawszystko o kredytachpopularnosc kredytowpodzial kredytowdo czego sluza kredytykredyty mieszkaniowel 2auta z usabanki do przodubanki sie rozwijajabezpieczne inwestowaniebiznes erotycznybudzety samorzaducodzienne odsetkico to jest bikco wybracdodatkowe wsparciefinansowanie mieszkaniagdzie rozliczymy nasz podatekgielda samochodowa a biznesinformacje o bikinternetjakie powinno byc biuro rachunkowekilka slow o biurze rachunkowymkorzystne lokatykredyty hipoteczneleasing pozyczkowylokaty codziennemnogosc produktownasz podateknowa uslugao biurach rachunkowychoplacanie rachunkowpieniadzepieniadze na mieszkanieponoszenie ryzykaposzukiwanie pracy w interneciepozycjonowanie a biznespozyczanie pieniedzypraca w domuraporty biksprawozdaniaterminy platnosciwartosciowe lokatywlasne srodki przedsiebiorstwawspolne decyzjewyzsze zyskiwzrost wynagrodzeniazapomnij o rachunkachzastrzyk gotowkizdobywanie pieniedzyzgoda wspolmalzonkazlecenia stalezlotowka czy walutakasa finansowa l 2l 3kasa finansowa l 3l 4kasa finansowa l 4l 5kasa finansowa l 5l 6kasa finansowa l 6l 7kasa finansowa l 7l 8kasa finansowa l 8l 9kasa finansowa l 9l 10kasa finansowa l 10l 11kasa finansowa l 11cwiercgroszepolkwartnikobolel 12kasa finansowa l 12nowe monety kazimierzareforma kazimierzowskazroznicowane systemymoneta kujawskaprzylaczenie wschowyl 13kasa finansowa l 13denary kazimierza wielkiegoworeczki obrachunkowemincerz walterreforma 1337wielkie zelazol 14kasa finansowa l 14mutacja wartosci nominalnejsystem pieniezny kazimierza wielkiegomoneta lwowskakopawaga groszy praskichl 15kasa finansowa l 15grosze krakowskie a praskieklasyfikacja groszydewaluacja kwartnikowzatargi lokalnedzierzawa mennicyl 16kasa finansowa l 16falszowanie monetinsygnia kwartnikowdwie grupy kwartnikowkwartnikidzialalnosc mennicy krakowskiejl 17kasa finansowa l 17mennica krakowskaprodukcja groszyuzyskiwanie rajcowsprowadzanie srebraskargal 18kasa finansowa l 18trzy warunki bicia monetpolgrosze jagiellymale kwartnikikwartniki jagiellynowe monetyl 19kasa finansowa l 19reformy jagiellypolityka jagiellywladyslaw jagiellodenary malopolskiesmierc kazimierza wielkiegol 20kasa finansowa l 20ostatnia emisja groszarozrzucanie monetgrosze praskie w rosjiregis poloniestemple groszykowl 21kasa finansowa l 21ruskie polgroszebizancjumdenary miedzianeruskie miedziakimoneta ze wschodnich oberzyl 22kasa finansowa l 22ruskie denarkirestart mennicygatunki monet lokalnychdefinicja pieniadzadokumenty aplikacyjne