You are here: Home > Finansowa > Reforma 1337

Reforma 1337

W przeciwieństwie do przeprowadzonej w roku 1334 mutacji jedynie wartości nominalnej denara reforma zapoczątkowana w roku 1337 połączona była z wprowadzeniem nowej monety, o zmienionych parametrach fizycznych, lecz o tej samej co uprzednio wartości i z sukcesywną wymianą całej masy monetarnej znajdującej się w obrocie. Właśnie celowi stopniowej eliminacji dawnych, mniejszych denarów służyło nowe „wielkie żelazo” zainstalowane w Krakowie przez króla. Nie znamy wprawdzie mechanizmu skłaniającego ludność do poddawania tej kontroli posiadanych zasobów monetarnych, niewątpliwie jednak „żelazo” funkcjonowało skutecznie. Istnieją wskazówki pozwalające przypuszczać, że wymiana denarów trwała w zasadzie rok, tak iż z wiosną 1339 r. trudno już było znaleźć w obiegu monety z poprzednich emisji. Reforma ta nie miała oczywiście charakteru dawnej „renowacji monety”, ponieważ w ciągu co najmniej roku oba rodzaje monet współobiegały jako równorzędne sobie jednostki, wymiana więc następowała w stosunku 1:1, nie przynosząc skarbowi władcy żadnych doraźnych zysków. Sens całej operacji rysuje się dopiero przy uwzględnieniu spowodowanej przez nią dewaluacji pieniężnych jednostek wagowych. W odróżnieniu od dawnych „renowacji” zabieg ten nie naruszał bezpośrednio interesów całej ludności ani też nie zmieniał warunków obrotu drobnotowarowego, realizowanego przy użyciu monet pojedynczych lub niniejszych jednostek obrachunkowych, zachowujących w pełni dotychczasową swą wartość.

Comments are closed.

pieniadzekasa finansowawszystko o kredytachpopularnosc kredytowpodzial kredytowdo czego sluza kredytykredyty mieszkaniowel 2auta z usabanki do przodubanki sie rozwijajabezpieczne inwestowaniebiznes erotycznybudzety samorzaducodzienne odsetkico to jest bikco wybracdodatkowe wsparciefinansowanie mieszkaniagdzie rozliczymy nasz podatekgielda samochodowa a biznesinformacje o bikinternetjakie powinno byc biuro rachunkowekilka slow o biurze rachunkowymkorzystne lokatykredyty hipoteczneleasing pozyczkowylokaty codziennemnogosc produktownasz podateknowa uslugao biurach rachunkowychoplacanie rachunkowpieniadzepieniadze na mieszkanieponoszenie ryzykaposzukiwanie pracy w interneciepozycjonowanie a biznespozyczanie pieniedzypraca w domuraporty biksprawozdaniaterminy platnosciwartosciowe lokatywlasne srodki przedsiebiorstwawspolne decyzjewyzsze zyskiwzrost wynagrodzeniazapomnij o rachunkachzastrzyk gotowkizdobywanie pieniedzyzgoda wspolmalzonkazlecenia stalezlotowka czy walutakasa finansowa l 2l 3kasa finansowa l 3l 4kasa finansowa l 4l 5kasa finansowa l 5l 6kasa finansowa l 6l 7kasa finansowa l 7l 8kasa finansowa l 8l 9kasa finansowa l 9l 10kasa finansowa l 10l 11kasa finansowa l 11cwiercgroszepolkwartnikobolel 12kasa finansowa l 12nowe monety kazimierzareforma kazimierzowskazroznicowane systemymoneta kujawskaprzylaczenie wschowyl 13kasa finansowa l 13denary kazimierza wielkiegoworeczki obrachunkowemincerz walterreforma 1337wielkie zelazol 14kasa finansowa l 14mutacja wartosci nominalnejsystem pieniezny kazimierza wielkiegomoneta lwowskakopawaga groszy praskichl 15kasa finansowa l 15grosze krakowskie a praskieklasyfikacja groszydewaluacja kwartnikowzatargi lokalnedzierzawa mennicyl 16kasa finansowa l 16falszowanie monetinsygnia kwartnikowdwie grupy kwartnikowkwartnikidzialalnosc mennicy krakowskiejl 17kasa finansowa l 17mennica krakowskaprodukcja groszyuzyskiwanie rajcowsprowadzanie srebraskargal 18kasa finansowa l 18trzy warunki bicia monetpolgrosze jagiellymale kwartnikikwartniki jagiellynowe monetyl 19kasa finansowa l 19reformy jagiellypolityka jagiellywladyslaw jagiellodenary malopolskiesmierc kazimierza wielkiegol 20kasa finansowa l 20ostatnia emisja groszarozrzucanie monetgrosze praskie w rosjiregis poloniestemple groszykowl 21kasa finansowa l 21ruskie polgroszebizancjumdenary miedzianeruskie miedziakimoneta ze wschodnich oberzyl 22kasa finansowa l 22ruskie denarkirestart mennicygatunki monet lokalnychdefinicja pieniadzadokumenty aplikacyjne