You are here: Home > Finansowa > Reformy Jagiełły

Reformy Jagiełły

Reformy mennicze Jagiełły wiązane są z osobą mistrza Monalda, Włocha pochodzącego prawdopodobnie z Lukki, ściągniętego do Krakowa przez radę miejską z Czech, gdzie uprzednio przebywał. Jest to więc jeszcze jeden przykład odwoływania się do włoskich fachowców menniczych, zwłaszcza w momentach organizowania nowych form produkcji. Poświadcza to z jednej strony najlepsze kwalifikacje, a przynajmniej utartą opinię o umiejętnościach mistrzów włoskich, z drugiej zaś strony wskazuje, jak trudną sztuką była działalność mennicza, skoro tylokrotnie zachodziła konieczność sprowadzania obcych specjalistów. Mistrz Monald zresztą nie pełnił funkcji kierownika mennicy krakowskiej, lecz tylko „naczelnego inżyniera”, od 1393 r. do 1398 r., gdy kierował nią najpierw Piotr Bork, syn stolnika sandomierskiego, a od 1396 r. Mikołaj Bochner, rajca miejski i żupnik w Olkuszu oraz w Chęcinach. Podjęte reformy przyniosły w wyniku utworzenie dwóch nowych gatunków monet: półgroszy oraz tak zwanych małych kwartników. Oznaczało to w pewnym stopniu powtórzenie systemu Kazimierza Wielkiego, półgrosz bowiem jako 1/96 grzywny odpowiadał kazimierzowskiemu kwartnikowi, „mały kwartnik” zaś, stanowiący nominalnie połowę półgrosza, tworzył odpowiednik kazimierzowskiego ćwierćgrosza. W układzie tym wszelako nie sięgnięto już po naczelną jednostkę monetarną, czyli po grosz krakowski.

Comments are closed.

pieniadzekasa finansowawszystko o kredytachpopularnosc kredytowpodzial kredytowdo czego sluza kredytykredyty mieszkaniowel 2auta z usabanki do przodubanki sie rozwijajabezpieczne inwestowaniebiznes erotycznybudzety samorzaducodzienne odsetkico to jest bikco wybracdodatkowe wsparciefinansowanie mieszkaniagdzie rozliczymy nasz podatekgielda samochodowa a biznesinformacje o bikinternetjakie powinno byc biuro rachunkowekilka slow o biurze rachunkowymkorzystne lokatykredyty hipoteczneleasing pozyczkowylokaty codziennemnogosc produktownasz podateknowa uslugao biurach rachunkowychoplacanie rachunkowpieniadzepieniadze na mieszkanieponoszenie ryzykaposzukiwanie pracy w interneciepozycjonowanie a biznespozyczanie pieniedzypraca w domuraporty biksprawozdaniaterminy platnosciwartosciowe lokatywlasne srodki przedsiebiorstwawspolne decyzjewyzsze zyskiwzrost wynagrodzeniazapomnij o rachunkachzastrzyk gotowkizdobywanie pieniedzyzgoda wspolmalzonkazlecenia stalezlotowka czy walutakasa finansowa l 2l 3kasa finansowa l 3l 4kasa finansowa l 4l 5kasa finansowa l 5l 6kasa finansowa l 6l 7kasa finansowa l 7l 8kasa finansowa l 8l 9kasa finansowa l 9l 10kasa finansowa l 10l 11kasa finansowa l 11cwiercgroszepolkwartnikobolel 12kasa finansowa l 12nowe monety kazimierzareforma kazimierzowskazroznicowane systemymoneta kujawskaprzylaczenie wschowyl 13kasa finansowa l 13denary kazimierza wielkiegoworeczki obrachunkowemincerz walterreforma 1337wielkie zelazol 14kasa finansowa l 14mutacja wartosci nominalnejsystem pieniezny kazimierza wielkiegomoneta lwowskakopawaga groszy praskichl 15kasa finansowa l 15grosze krakowskie a praskieklasyfikacja groszydewaluacja kwartnikowzatargi lokalnedzierzawa mennicyl 16kasa finansowa l 16falszowanie monetinsygnia kwartnikowdwie grupy kwartnikowkwartnikidzialalnosc mennicy krakowskiejl 17kasa finansowa l 17mennica krakowskaprodukcja groszyuzyskiwanie rajcowsprowadzanie srebraskargal 18kasa finansowa l 18trzy warunki bicia monetpolgrosze jagiellymale kwartnikikwartniki jagiellynowe monetyl 19kasa finansowa l 19reformy jagiellypolityka jagiellywladyslaw jagiellodenary malopolskiesmierc kazimierza wielkiegol 20kasa finansowa l 20ostatnia emisja groszarozrzucanie monetgrosze praskie w rosjiregis poloniestemple groszykowl 21kasa finansowa l 21ruskie polgroszebizancjumdenary miedzianeruskie miedziakimoneta ze wschodnich oberzyl 22kasa finansowa l 22ruskie denarkirestart mennicygatunki monet lokalnychdefinicja pieniadzadokumenty aplikacyjne