You are here: Home > Finansowa > Regis polonie

Regis polonie

Pomieszczony w otoku groszyków napis „Regis Polonie” jest jedynym elementem ich stempli określającym godność władcy Polski. Po stronie odwrotnej bowiem monety te przedstawiają Lwa wspiętego w lewo, a więc godło terytorialne Rusi Czerwonej, podczas gdy Orzeł polski nie został w ogóle pomieszczony. Napis otokowy rewersu stwierdza też wyraźnie, że jest to „Moneta Domini Russie K(asimiri)”. Kazimierz Wielki wiec występuje tu, podobnie jak i na dokumentach wystawianych dla ziem czerwonoruskich, w podwójnym charakterze: króla Polski oraz pana Rusi. Tytu-latura ta podkreślała w sposób szczególny prawa Kazimierza do Rusi Halickiej, stanowiąc niejako odpowiedź na pretensje do tego kraju zgłaszane ze strony węgierskiej.
Po śmierci Kazimierza zasadniczy typ monet, groszyków oraz miedziaków, został utrzymany, nastąpiła wszelako charakterystyczna zmiana w ich inskrypcjach. Przez kilka lat monety owe bito pod stemplem Władysława Opolczyka, będącego do 1377 r. wielkorządcą Rusi Halickiej z ramienia króla Ludwika. Tylko początkowo kładł on na swych groszykach tytuł: „Wladislaus Dux — Moneta Doi (czyli Domini) Russie”, wkrótce bowiem wyraz „Doi” został opuszczony, tak iż legenda określała już nie władcę, jako „Pana Rusi”, lecz samą „monetę ruską”.

Comments are closed.

pieniadzekasa finansowawszystko o kredytachpopularnosc kredytowpodzial kredytowdo czego sluza kredytykredyty mieszkaniowel 2auta z usabanki do przodubanki sie rozwijajabezpieczne inwestowaniebiznes erotycznybudzety samorzaducodzienne odsetkico to jest bikco wybracdodatkowe wsparciefinansowanie mieszkaniagdzie rozliczymy nasz podatekgielda samochodowa a biznesinformacje o bikinternetjakie powinno byc biuro rachunkowekilka slow o biurze rachunkowymkorzystne lokatykredyty hipoteczneleasing pozyczkowylokaty codziennemnogosc produktownasz podateknowa uslugao biurach rachunkowychoplacanie rachunkowpieniadzepieniadze na mieszkanieponoszenie ryzykaposzukiwanie pracy w interneciepozycjonowanie a biznespozyczanie pieniedzypraca w domuraporty biksprawozdaniaterminy platnosciwartosciowe lokatywlasne srodki przedsiebiorstwawspolne decyzjewyzsze zyskiwzrost wynagrodzeniazapomnij o rachunkachzastrzyk gotowkizdobywanie pieniedzyzgoda wspolmalzonkazlecenia stalezlotowka czy walutakasa finansowa l 2l 3kasa finansowa l 3l 4kasa finansowa l 4l 5kasa finansowa l 5l 6kasa finansowa l 6l 7kasa finansowa l 7l 8kasa finansowa l 8l 9kasa finansowa l 9l 10kasa finansowa l 10l 11kasa finansowa l 11cwiercgroszepolkwartnikobolel 12kasa finansowa l 12nowe monety kazimierzareforma kazimierzowskazroznicowane systemymoneta kujawskaprzylaczenie wschowyl 13kasa finansowa l 13denary kazimierza wielkiegoworeczki obrachunkowemincerz walterreforma 1337wielkie zelazol 14kasa finansowa l 14mutacja wartosci nominalnejsystem pieniezny kazimierza wielkiegomoneta lwowskakopawaga groszy praskichl 15kasa finansowa l 15grosze krakowskie a praskieklasyfikacja groszydewaluacja kwartnikowzatargi lokalnedzierzawa mennicyl 16kasa finansowa l 16falszowanie monetinsygnia kwartnikowdwie grupy kwartnikowkwartnikidzialalnosc mennicy krakowskiejl 17kasa finansowa l 17mennica krakowskaprodukcja groszyuzyskiwanie rajcowsprowadzanie srebraskargal 18kasa finansowa l 18trzy warunki bicia monetpolgrosze jagiellymale kwartnikikwartniki jagiellynowe monetyl 19kasa finansowa l 19reformy jagiellypolityka jagiellywladyslaw jagiellodenary malopolskiesmierc kazimierza wielkiegol 20kasa finansowa l 20ostatnia emisja groszarozrzucanie monetgrosze praskie w rosjiregis poloniestemple groszykowl 21kasa finansowa l 21ruskie polgroszebizancjumdenary miedzianeruskie miedziakimoneta ze wschodnich oberzyl 22kasa finansowa l 22ruskie denarkirestart mennicygatunki monet lokalnychdefinicja pieniadzadokumenty aplikacyjne