You are here: Home > Finansowa > Skarga

Skarga

Obszerną skargę w związku ze złą jakością monety złożyli już w 1395—1396 r. rajcy krakowscy; zaadresowali ją nie do króla, zainteresowanego w płynącym stąd zysku, lecz do Rady Królestwa Polskiego, jako czynnika zdolnego widocznie do wywarcia odpowiedniego nacisku. Złożony radzie memoriał zawiera nie tylko żale, lecz — i to przede wszystkim — konkretne propozycje naprawy sytuacji, oparte na doświadczeniu kupieckim i dobrej znajomości stosunków pieniężnych. Rajcy zalecali między innymi, by ograniczyć wysokość produkcji monety denarowej, gdyż puszczanie w obieg nadmiernych, ilości tego pieniądza prowadzi ich zdaniem do jego dewaluacji, oraz określali w sposób nader dokładny próbę i stopę menniczą, wedle której nowa moneta powinna być bita. Dominowała intencja utworzenia jednolitej, dobrej monety i wycofania z obrotu dotychczasowych denarów poprzez ich sukcesywną wymianę, oczywiście w odpowiednio określonym stosunku, który postulowali w wymiarze dwóch denarów nowych za trzy stare. Sugestie te po części zostały istotnie zrealizowane, acz nie bez pewnych modyfikacji; prawdopodobnie wobec sprzeczności interesów menniczych władcy i ludności, zwłaszcza mieszczan, znaleziono rozwiązanie kompromisowe.

Comments are closed.

pieniadzekasa finansowawszystko o kredytachpopularnosc kredytowpodzial kredytowdo czego sluza kredytykredyty mieszkaniowel 2auta z usabanki do przodubanki sie rozwijajabezpieczne inwestowaniebiznes erotycznybudzety samorzaducodzienne odsetkico to jest bikco wybracdodatkowe wsparciefinansowanie mieszkaniagdzie rozliczymy nasz podatekgielda samochodowa a biznesinformacje o bikinternetjakie powinno byc biuro rachunkowekilka slow o biurze rachunkowymkorzystne lokatykredyty hipoteczneleasing pozyczkowylokaty codziennemnogosc produktownasz podateknowa uslugao biurach rachunkowychoplacanie rachunkowpieniadzepieniadze na mieszkanieponoszenie ryzykaposzukiwanie pracy w interneciepozycjonowanie a biznespozyczanie pieniedzypraca w domuraporty biksprawozdaniaterminy platnosciwartosciowe lokatywlasne srodki przedsiebiorstwawspolne decyzjewyzsze zyskiwzrost wynagrodzeniazapomnij o rachunkachzastrzyk gotowkizdobywanie pieniedzyzgoda wspolmalzonkazlecenia stalezlotowka czy walutakasa finansowa l 2l 3kasa finansowa l 3l 4kasa finansowa l 4l 5kasa finansowa l 5l 6kasa finansowa l 6l 7kasa finansowa l 7l 8kasa finansowa l 8l 9kasa finansowa l 9l 10kasa finansowa l 10l 11kasa finansowa l 11cwiercgroszepolkwartnikobolel 12kasa finansowa l 12nowe monety kazimierzareforma kazimierzowskazroznicowane systemymoneta kujawskaprzylaczenie wschowyl 13kasa finansowa l 13denary kazimierza wielkiegoworeczki obrachunkowemincerz walterreforma 1337wielkie zelazol 14kasa finansowa l 14mutacja wartosci nominalnejsystem pieniezny kazimierza wielkiegomoneta lwowskakopawaga groszy praskichl 15kasa finansowa l 15grosze krakowskie a praskieklasyfikacja groszydewaluacja kwartnikowzatargi lokalnedzierzawa mennicyl 16kasa finansowa l 16falszowanie monetinsygnia kwartnikowdwie grupy kwartnikowkwartnikidzialalnosc mennicy krakowskiejl 17kasa finansowa l 17mennica krakowskaprodukcja groszyuzyskiwanie rajcowsprowadzanie srebraskargal 18kasa finansowa l 18trzy warunki bicia monetpolgrosze jagiellymale kwartnikikwartniki jagiellynowe monetyl 19kasa finansowa l 19reformy jagiellypolityka jagiellywladyslaw jagiellodenary malopolskiesmierc kazimierza wielkiegol 20kasa finansowa l 20ostatnia emisja groszarozrzucanie monetgrosze praskie w rosjiregis poloniestemple groszykowl 21kasa finansowa l 21ruskie polgroszebizancjumdenary miedzianeruskie miedziakimoneta ze wschodnich oberzyl 22kasa finansowa l 22ruskie denarkirestart mennicygatunki monet lokalnychdefinicja pieniadzadokumenty aplikacyjne