You are here: Home > Finansowa > Śmierć Kazimierza Wielkiego

Śmierć Kazimierza Wielkiego

Wraz ze śmiercią Kazimierza Wielkiego zamknął się okres reform i inicjatyw menniczych, które wprawdzie nie dały Polsce trwałego systemu pieniężnego, przygotowały przecież grunt do jego unowocześnienia i unifikacji. Załamał się program ambitny, realizowany z rozmachem, którego nie potrafili czy też nie chcieli podjąć najbliżsi następcy Kazimierza. Toteż rządy władców andegaweńskich nie zapisały się w dziejach pieniądza polskiego szczególnie wyrazistymi zgłoskami. Mimo bogatych tradycji menniczych tej dynastii, by wspomnieć zwłaszcza monety powstałe w królestwie neapolitańskim i liczne ich naśladownictwa, mimo bliższych przykładów mennictwa węgierskiego z czasów Karola Roberta i samego Ludwika, okres andegaweński w Polsce przyniósł pod względem działalności menniczej wyraźny regres w porównaniu z czasami Kazimierza Wielkiego, zwłaszcza w zestawieniu z ostatnimi latami jego panowania. Cała polska produkcja mennicza została sprowadzona znów wyłącznie do „drobnej” monety denarowej, wytwarzanej w niezbyt dużych ilościach, z zachowaniem tylokrotnie już tu wzmiankowanego podziału na emisje małopolskie i wielkopolskie, a więc nie przynoszącej większych zysków i nie będącej aktywnym czynnikiem organizacji rynku.

Comments are closed.

pieniadzekasa finansowawszystko o kredytachpopularnosc kredytowpodzial kredytowdo czego sluza kredytykredyty mieszkaniowel 2auta z usabanki do przodubanki sie rozwijajabezpieczne inwestowaniebiznes erotycznybudzety samorzaducodzienne odsetkico to jest bikco wybracdodatkowe wsparciefinansowanie mieszkaniagdzie rozliczymy nasz podatekgielda samochodowa a biznesinformacje o bikinternetjakie powinno byc biuro rachunkowekilka slow o biurze rachunkowymkorzystne lokatykredyty hipoteczneleasing pozyczkowylokaty codziennemnogosc produktownasz podateknowa uslugao biurach rachunkowychoplacanie rachunkowpieniadzepieniadze na mieszkanieponoszenie ryzykaposzukiwanie pracy w interneciepozycjonowanie a biznespozyczanie pieniedzypraca w domuraporty biksprawozdaniaterminy platnosciwartosciowe lokatywlasne srodki przedsiebiorstwawspolne decyzjewyzsze zyskiwzrost wynagrodzeniazapomnij o rachunkachzastrzyk gotowkizdobywanie pieniedzyzgoda wspolmalzonkazlecenia stalezlotowka czy walutakasa finansowa l 2l 3kasa finansowa l 3l 4kasa finansowa l 4l 5kasa finansowa l 5l 6kasa finansowa l 6l 7kasa finansowa l 7l 8kasa finansowa l 8l 9kasa finansowa l 9l 10kasa finansowa l 10l 11kasa finansowa l 11cwiercgroszepolkwartnikobolel 12kasa finansowa l 12nowe monety kazimierzareforma kazimierzowskazroznicowane systemymoneta kujawskaprzylaczenie wschowyl 13kasa finansowa l 13denary kazimierza wielkiegoworeczki obrachunkowemincerz walterreforma 1337wielkie zelazol 14kasa finansowa l 14mutacja wartosci nominalnejsystem pieniezny kazimierza wielkiegomoneta lwowskakopawaga groszy praskichl 15kasa finansowa l 15grosze krakowskie a praskieklasyfikacja groszydewaluacja kwartnikowzatargi lokalnedzierzawa mennicyl 16kasa finansowa l 16falszowanie monetinsygnia kwartnikowdwie grupy kwartnikowkwartnikidzialalnosc mennicy krakowskiejl 17kasa finansowa l 17mennica krakowskaprodukcja groszyuzyskiwanie rajcowsprowadzanie srebraskargal 18kasa finansowa l 18trzy warunki bicia monetpolgrosze jagiellymale kwartnikikwartniki jagiellynowe monetyl 19kasa finansowa l 19reformy jagiellypolityka jagiellywladyslaw jagiellodenary malopolskiesmierc kazimierza wielkiegol 20kasa finansowa l 20ostatnia emisja groszarozrzucanie monetgrosze praskie w rosjiregis poloniestemple groszykowl 21kasa finansowa l 21ruskie polgroszebizancjumdenary miedzianeruskie miedziakimoneta ze wschodnich oberzyl 22kasa finansowa l 22ruskie denarkirestart mennicygatunki monet lokalnychdefinicja pieniadzadokumenty aplikacyjne