You are here: Home > Finansowa > Uzyskiwanie rajców

Uzyskiwanie rajców

Utyskiwania rajców krakowskich na nadmiar monety, jakby nie oceniać trafności wysuwanych zarzutów, były widocznie przekonywające. W każdym razie w 1414 r. doszło do zamknięcia na czas dłuższy mennicy krakowskiej, a wznowienie jej działalności nastąpiło dopiero w końcowych latach życia Władysława Jagiełły. Niemniej władca w 1422 r. wystawił w Czerwińsku dokument, zobowiązując się do niepodejmowania żadnej produkcji menniczej bez zgody Rady Królestwa. To ograniczenie kompetencji monarchy na rzecz możnowładztwa, niejedyne zresztą w okresie zabiegów Jagiełły o uznanie następstwa tronu dla synów, wskazuje, iż w okresie tym jednak król prowadził działalność menniczą, która wzbudzała niezadowolenie możnych. Wobec zamknięcia mennicy krakowskiej, a równocześnie i lwowskiej, niezadowolenie to musiała powodować przede wszystkim produkcja mennicy we Wschowie. Chociaż znajdowała się ona na krańcach państwa, to jednak obsługiwała wtedy obrót pieniężny w całym kraju, a zarazem stanowiła wydajne źródło dochodów królewskich. Tradycje tej mennicy sięgają — jak wiemy — okresu kwartników śląskich, a następnie czasów Kazimierza Wielkiego i Andegawenów.

Comments are closed.

pieniadzekasa finansowawszystko o kredytachpopularnosc kredytowpodzial kredytowdo czego sluza kredytykredyty mieszkaniowel 2auta z usabanki do przodubanki sie rozwijajabezpieczne inwestowaniebiznes erotycznybudzety samorzaducodzienne odsetkico to jest bikco wybracdodatkowe wsparciefinansowanie mieszkaniagdzie rozliczymy nasz podatekgielda samochodowa a biznesinformacje o bikinternetjakie powinno byc biuro rachunkowekilka slow o biurze rachunkowymkorzystne lokatykredyty hipoteczneleasing pozyczkowylokaty codziennemnogosc produktownasz podateknowa uslugao biurach rachunkowychoplacanie rachunkowpieniadzepieniadze na mieszkanieponoszenie ryzykaposzukiwanie pracy w interneciepozycjonowanie a biznespozyczanie pieniedzypraca w domuraporty biksprawozdaniaterminy platnosciwartosciowe lokatywlasne srodki przedsiebiorstwawspolne decyzjewyzsze zyskiwzrost wynagrodzeniazapomnij o rachunkachzastrzyk gotowkizdobywanie pieniedzyzgoda wspolmalzonkazlecenia stalezlotowka czy walutakasa finansowa l 2l 3kasa finansowa l 3l 4kasa finansowa l 4l 5kasa finansowa l 5l 6kasa finansowa l 6l 7kasa finansowa l 7l 8kasa finansowa l 8l 9kasa finansowa l 9l 10kasa finansowa l 10l 11kasa finansowa l 11cwiercgroszepolkwartnikobolel 12kasa finansowa l 12nowe monety kazimierzareforma kazimierzowskazroznicowane systemymoneta kujawskaprzylaczenie wschowyl 13kasa finansowa l 13denary kazimierza wielkiegoworeczki obrachunkowemincerz walterreforma 1337wielkie zelazol 14kasa finansowa l 14mutacja wartosci nominalnejsystem pieniezny kazimierza wielkiegomoneta lwowskakopawaga groszy praskichl 15kasa finansowa l 15grosze krakowskie a praskieklasyfikacja groszydewaluacja kwartnikowzatargi lokalnedzierzawa mennicyl 16kasa finansowa l 16falszowanie monetinsygnia kwartnikowdwie grupy kwartnikowkwartnikidzialalnosc mennicy krakowskiejl 17kasa finansowa l 17mennica krakowskaprodukcja groszyuzyskiwanie rajcowsprowadzanie srebraskargal 18kasa finansowa l 18trzy warunki bicia monetpolgrosze jagiellymale kwartnikikwartniki jagiellynowe monetyl 19kasa finansowa l 19reformy jagiellypolityka jagiellywladyslaw jagiellodenary malopolskiesmierc kazimierza wielkiegol 20kasa finansowa l 20ostatnia emisja groszarozrzucanie monetgrosze praskie w rosjiregis poloniestemple groszykowl 21kasa finansowa l 21ruskie polgroszebizancjumdenary miedzianeruskie miedziakimoneta ze wschodnich oberzyl 22kasa finansowa l 22ruskie denarkirestart mennicygatunki monet lokalnychdefinicja pieniadzadokumenty aplikacyjne