You are here: Home > Finansowa > Władysław Jagiełło

Władysław Jagiełło

Istotną zmianę przynoszą dopiero rządy Władysława Jagiełły. Stanowią one kolejny etap w rozwoju średniowiecznej monety polskiej. Jest to przede wszystkim nowy etap ilościowy: w porównaniu ze stosunkowo przecież nielicznymi monetami ostatnich Piastów i Andegawenów następuje za Jagiełły umasowienie produkcji menniczej. Sama liczba znalezisk, tak skarbów, jak i monet pojedynczych, ulega zwielokrotnieniu, liczby znanych dziś typów i odmian mnożą się, a danym tym sekundują informacje źródeł pisanych dotyczących zarówno obiegu monet, jak i ówczesnej produkcji menniczej. Aktywność ta w dalszym ciągu, a może nawet bardziej niż za Ludwika i Jadwigi, była obliczona na zysk skarbca królewskiego. Wciąż bowiem moneta stanowiła niejako osobistą własność króla, który posiadając wszelkie prawa zwierzchnie dotyczące jej produkcji, zabierał cały dochód płynący z działalności menniczej. Oczywiście dochód ten nie szedł wyłącznie na zaspokojenie osobistych potrzeb władcy i jego rodziny; rozdział pomiędzy skarbem królewskim i państwowym nie został jeszcze przeprowadzony, a tym samym król musiał pokrywać znaczną część wydatków państwowych; niemniej, pojawiają się już raz po raz pewne rozbieżności między interesami ogólnymi i osobistymi monarchy, a w ślad za tym także pierwsze ograniczenia swobody władcy w zakresie produkcji monet, nakładane przede wszystkim przez radę królewską, która stopniowo stawała się coraz bardziej znaczącym czynnikiem w zarządzaniu państwem.

Comments are closed.

pieniadzekasa finansowawszystko o kredytachpopularnosc kredytowpodzial kredytowdo czego sluza kredytykredyty mieszkaniowel 2auta z usabanki do przodubanki sie rozwijajabezpieczne inwestowaniebiznes erotycznybudzety samorzaducodzienne odsetkico to jest bikco wybracdodatkowe wsparciefinansowanie mieszkaniagdzie rozliczymy nasz podatekgielda samochodowa a biznesinformacje o bikinternetjakie powinno byc biuro rachunkowekilka slow o biurze rachunkowymkorzystne lokatykredyty hipoteczneleasing pozyczkowylokaty codziennemnogosc produktownasz podateknowa uslugao biurach rachunkowychoplacanie rachunkowpieniadzepieniadze na mieszkanieponoszenie ryzykaposzukiwanie pracy w interneciepozycjonowanie a biznespozyczanie pieniedzypraca w domuraporty biksprawozdaniaterminy platnosciwartosciowe lokatywlasne srodki przedsiebiorstwawspolne decyzjewyzsze zyskiwzrost wynagrodzeniazapomnij o rachunkachzastrzyk gotowkizdobywanie pieniedzyzgoda wspolmalzonkazlecenia stalezlotowka czy walutakasa finansowa l 2l 3kasa finansowa l 3l 4kasa finansowa l 4l 5kasa finansowa l 5l 6kasa finansowa l 6l 7kasa finansowa l 7l 8kasa finansowa l 8l 9kasa finansowa l 9l 10kasa finansowa l 10l 11kasa finansowa l 11cwiercgroszepolkwartnikobolel 12kasa finansowa l 12nowe monety kazimierzareforma kazimierzowskazroznicowane systemymoneta kujawskaprzylaczenie wschowyl 13kasa finansowa l 13denary kazimierza wielkiegoworeczki obrachunkowemincerz walterreforma 1337wielkie zelazol 14kasa finansowa l 14mutacja wartosci nominalnejsystem pieniezny kazimierza wielkiegomoneta lwowskakopawaga groszy praskichl 15kasa finansowa l 15grosze krakowskie a praskieklasyfikacja groszydewaluacja kwartnikowzatargi lokalnedzierzawa mennicyl 16kasa finansowa l 16falszowanie monetinsygnia kwartnikowdwie grupy kwartnikowkwartnikidzialalnosc mennicy krakowskiejl 17kasa finansowa l 17mennica krakowskaprodukcja groszyuzyskiwanie rajcowsprowadzanie srebraskargal 18kasa finansowa l 18trzy warunki bicia monetpolgrosze jagiellymale kwartnikikwartniki jagiellynowe monetyl 19kasa finansowa l 19reformy jagiellypolityka jagiellywladyslaw jagiellodenary malopolskiesmierc kazimierza wielkiegol 20kasa finansowa l 20ostatnia emisja groszarozrzucanie monetgrosze praskie w rosjiregis poloniestemple groszykowl 21kasa finansowa l 21ruskie polgroszebizancjumdenary miedzianeruskie miedziakimoneta ze wschodnich oberzyl 22kasa finansowa l 22ruskie denarkirestart mennicygatunki monet lokalnychdefinicja pieniadzadokumenty aplikacyjne