You are here: Home > Finansowa > Zróżnicowane systemy

Zróżnicowane systemy

Polska Kazimierza Wielkiego prezentuje się w połowie XIV w. jako obszar dość zróżnicowany pod względem systemów pieniężnych oraz współobiegu monet denarowych i brakteatowych, także na skutek . istnienia regionalnych mennic wielkopolskich i może również kujawskich oraz mazowieckich. Na tym dopiero tle nabiera właściwej wymowy znany ustąp ze Statutów piotrkowskich Kazimierza Wielkiego, głoszący: ,,Jako jeden jest władca, jedno prawo, także jedna moneta powinna być w całym królestwie, która ma być wieczna i dobrej jakości, aby przez to tym chętniej była przyjmowana”. Ustęp ten powoływano częstokroć jako świadectwo powstania groszy krakowskich Kazimierza Wielkiego, a że starsza literatura datowała ,go już na 1347 r., przyczynił się on do utrwalenia całkiem mylnych pojęć o stosunkach monetarnych w owym czasie. W istocie — jak wykazały nowsze badania — przytoczony wyżej ustęp Został sformułowany dopiero około 1360 r., i to nie jako tekst normatywny, ustanawiający odpowiednie formy, lecz jako jeden z tak zwanych petytów, zawierających tylko postulaty na przyszłość. , Oczywiście też tekst ten zaświadcza, że w momencie jego układania nie było jeszcze w Polsce ujednoliconej monety, trwałej i posiadającej powszechne uznanie, a zarazem że autorzy petytów dostrzegali potrzebę utworzenia takiej waluty. W myśl tych zaleceń po pewnym czasie została podjęta szerdko zakrojona akcja mennicza, którą wolno określić mianem Wielkie:j Reformy Kazimierza Wielkiego.

Comments are closed.

pieniadzekasa finansowawszystko o kredytachpopularnosc kredytowpodzial kredytowdo czego sluza kredytykredyty mieszkaniowel 2auta z usabanki do przodubanki sie rozwijajabezpieczne inwestowaniebiznes erotycznybudzety samorzaducodzienne odsetkico to jest bikco wybracdodatkowe wsparciefinansowanie mieszkaniagdzie rozliczymy nasz podatekgielda samochodowa a biznesinformacje o bikinternetjakie powinno byc biuro rachunkowekilka slow o biurze rachunkowymkorzystne lokatykredyty hipoteczneleasing pozyczkowylokaty codziennemnogosc produktownasz podateknowa uslugao biurach rachunkowychoplacanie rachunkowpieniadzepieniadze na mieszkanieponoszenie ryzykaposzukiwanie pracy w interneciepozycjonowanie a biznespozyczanie pieniedzypraca w domuraporty biksprawozdaniaterminy platnosciwartosciowe lokatywlasne srodki przedsiebiorstwawspolne decyzjewyzsze zyskiwzrost wynagrodzeniazapomnij o rachunkachzastrzyk gotowkizdobywanie pieniedzyzgoda wspolmalzonkazlecenia stalezlotowka czy walutakasa finansowa l 2l 3kasa finansowa l 3l 4kasa finansowa l 4l 5kasa finansowa l 5l 6kasa finansowa l 6l 7kasa finansowa l 7l 8kasa finansowa l 8l 9kasa finansowa l 9l 10kasa finansowa l 10l 11kasa finansowa l 11cwiercgroszepolkwartnikobolel 12kasa finansowa l 12nowe monety kazimierzareforma kazimierzowskazroznicowane systemymoneta kujawskaprzylaczenie wschowyl 13kasa finansowa l 13denary kazimierza wielkiegoworeczki obrachunkowemincerz walterreforma 1337wielkie zelazol 14kasa finansowa l 14mutacja wartosci nominalnejsystem pieniezny kazimierza wielkiegomoneta lwowskakopawaga groszy praskichl 15kasa finansowa l 15grosze krakowskie a praskieklasyfikacja groszydewaluacja kwartnikowzatargi lokalnedzierzawa mennicyl 16kasa finansowa l 16falszowanie monetinsygnia kwartnikowdwie grupy kwartnikowkwartnikidzialalnosc mennicy krakowskiejl 17kasa finansowa l 17mennica krakowskaprodukcja groszyuzyskiwanie rajcowsprowadzanie srebraskargal 18kasa finansowa l 18trzy warunki bicia monetpolgrosze jagiellymale kwartnikikwartniki jagiellynowe monetyl 19kasa finansowa l 19reformy jagiellypolityka jagiellywladyslaw jagiellodenary malopolskiesmierc kazimierza wielkiegol 20kasa finansowa l 20ostatnia emisja groszarozrzucanie monetgrosze praskie w rosjiregis poloniestemple groszykowl 21kasa finansowa l 21ruskie polgroszebizancjumdenary miedzianeruskie miedziakimoneta ze wschodnich oberzyl 22kasa finansowa l 22ruskie denarkirestart mennicygatunki monet lokalnychdefinicja pieniadzadokumenty aplikacyjne